วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565

วันที่ ๓ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.บุญชัย เกษตรตระการ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมในพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระราชสมภพ ๕ ธันวาคม ณ อาคารเอนกประสงค์ สวนรื่นฤดี กอ.รมน.โดยมี พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี

 3 ธ.ค. 2564

วันที่ ๓ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.บุญชัย เกษตรตระการ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมในพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระราชสมภพ ๕ ธันวาคม ณ อาคารเอนกประสงค์ สวนรื่นฤดี กอ.รมน.โดยมี พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี

ความคิดเห็น