วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565

วันที่ ๓ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.อ.สุรวิทย์ รัตนประทุม ผช.ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วยกำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระราชสมภพ ๕ ธันวาคม ณ ชุมชนวัดเทวราชกุญชรรวิหาร เขตดุสิต กทม.

 3 ธ.ค. 2564

วันที่ ๓ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.อ.สุรวิทย์ รัตนประทุม ผช.ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วยกำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระราชสมภพ ๕ ธันวาคม ณ ชุมชนวัดเทวราชกุญชรรวิหาร เขตดุสิต กทม.

ความคิดเห็น