วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565

วันที่​ ๒๑​ ธ.ค.​ ๖๔​ ๑๑.๐๐​ น.​เวลา​ ณ​ ห้องน้ำพราว​ รร.​C.S. ปัตตานี​ อ. เมือง​จ.ปัตตานี พ.อ.ธารา​ ​ปัญญาจันทร์​ รอง​ผอ.ศปนย.จชต.​เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม​ "คำตอบอยู่ที่ตำบล​" รุ่นที่​ ๓

 21 ธ.ค. 2564

วันที่​ ๒๑​ ธ.ค.​ ๖๔​ ๑๑.๐๐​ น.​เวลา​ ณ​ ห้องน้ำพราว​ รร.​C.S. ปัตตานี​ อ. เมือง​จ.ปัตตานี พ.อ.ธารา​ ​ปัญญาจันทร์​ รอง​ผอ.ศปนย.จชต.​เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม​ "คำตอบอยู่ที่ตำบล​" รุ่นที่​ ๓ โดยมี​ คุณสนอง​ จันทร์รักษ์​ อดีตนายอำเภอเทพา/ ทปษ.นายอำเภอเทพา, คุณปกรณ์​ ปรีชาวุฒิเดช​ ผอ.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ​ดิจิทัล​สาขา​ภาคใต้​ตอนล่าง, คุณภาณุพงศ์​ จองเดิม​ นักพัฒนา​ชุมชน​ชำนาญการ​ จ.ปัตตานี และคุณวีระศักดิ์​ หะยีหมัด​ ทปษ.นายอำเภอระแงะ​ จ.นราธิวาสร่วมให้เกียรติร่วมมอบประกาศนียบัตร​ ​โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กิจกรรมที่ ๒ เพื่อร่วมศึกษาองค์​ประกอบของตำบลมั่นคง​ มั่งคั่ง​ ยั่งยืนต้นแบบ​ จำนวน​ ๑๐ กลุ่ม​ได้แก่
๑. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
๒. กลุ่มเกษตรกรพอเพียงตำบลบ้านน้ำบ่อ จังหวัดปัตตานี
๓. เกษตรผสมผสาน จังหวัดสงขลา
๔. วิสาหกิจไร่มะละกอริมคลอง จังหวัดสตูล
๕. สหกรณ์กองทุนสวนยาง มงคลยะรม จำกัด จังหวัดยะลา
๖. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำตกทรายขาว จังหวัดปัตตานี
๗. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มตัดเย็บสตรีบ้านบ่อหิน จังหวัดสตูล
๘. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาส้มบ้านบาตูมัส จังหวัดยะลา
๙. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาเจ๊ะเหม จังหวัดนราธิวาส
๑๐. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยและการแปรรูป จังหวัดสงขลา

ความคิดเห็น