วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565

วันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. พ.อ.ธารา​ ​ปัญญาจันทร์​ รอง​ผอ.ศปนย.จชต. ​เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม​"คำตอบอยู่ที่ตำบล​" รุ่นที่​ ๔ จำนวน ๑๒๓ คน

 23 ธ.ค. 2564

วันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. พ.อ.ธารา​ ​ปัญญาจันทร์​ รอง​ผอ.ศปนย.จชต. ​เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม​"คำตอบอยู่ที่ตำบล​" รุ่นที่​ ๔ จำนวน ๑๒๓ คน โดยมี​​ คุณสวัสดิ์ อ่อนประชู สหกรณ์จังหวัดพัทลุง, คุณปกรณ์​ ปรีชาวุฒิเดช​ ผอ.สำนักงานส่งเสริม เศรษฐกิจ​ดิจิทัล​สาขา​ภาคใต้​ตอนล่าง, คุณภาณุพงศ์​ จองเดิม​ นักพัฒนา​ชุมชน​ชำนาญการ​ จ.ปัตตานี และ พ.อ.วราวุฒิ มักการุณ ผอ.ส่วนบริหาร และพัฒนา ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมให้เกียรติมอบประกาศนียบัตร ณ ห้องน้ำพราว รร. ซี.เอส.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ทั้งนี้ มีผู้ผ่าน การคัดเลือกจำนวน ๑๐ กลุ่ม จากกลุ่มที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานจำนวน ๓๖ กลุ่ม เพื่อดำเนินกิจกรรมที่ ๒ ที่จะจัดให้มีขึ้นในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป ได้แก่
๑. ปราชญ์ชาวบ้าน วิสาหกิจชุมชนศาลาใหม่ จังหวัดนราธิวาส
๒. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม จังหวัดนราธิวาส
๓. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร ตำบลนาหมอศรี (ปลาส้ม) จังหวัดสงขลา
๔. กล้วยหินกรอบแก้ว จังหวัดปัตตานี
๕. กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า จังหวัดนราธิวาส
๖. วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทักษอร จังหวัดสตูล
๗. กล้วยหินแปรรูป (ตรานังตา) จังหวัดยะลา
๘. วิสาหกิจชุมชนบ้านชาสมุนไพรตำบลหน้าถ้ำ จังหวัดยะลา
๙. กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดล จังหวัดปัตตานี
๑๐. กลุ่มแปรรูปบ้านโต๊ะแช จังหวัดนราธิวาส
ความคิดเห็น