วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2565

วันที่​ ๒๒ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ท.สมเกียรติ มาลากรณ์ ที่ปรึกษา ศปป.5 กอ.รมน. และคณะฯ ร่วมกับ ศปนย.จชต.ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเครือข่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์มุสตอฟา ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จว.ย.ล.

 22 มิ.ย. 2565

วันที่​ ๒๒ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ท.สมเกียรติ มาลากรณ์ ที่ปรึกษา ศปป.5 กอ.รมน. และคณะฯ ร่วมกับ ศปนย.จชต.ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเครือข่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์มุสตอฟา ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จว.ย.ล.ความคิดเห็น