วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567

วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม โครงการ "คำตอบ อยู่ที่ตำบล" โดยมี พล.ต.อนุพงศ์ มีสง่า และคณะ ศปนย.จชต. พร้อมทั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน เข้าร่วมประชุมหารือขั้นตอนการเตรียมการแผนงานขั้นต้นที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมในรุ่นที่ ๒ ณ โรงเเรม บีพี แกรนท์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข.

 22 มิ.ย. 2565

วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม โครงการ "คำตอบ อยู่ที่ตำบล" โดยมี พล.ต.อนุพงศ์ มีสง่า และคณะ ศปนย.จชต. พร้อมทั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน เข้าร่วมประชุมหารือขั้นตอนการเตรียมการแผนงานขั้นต้นที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมในรุ่นที่ ๒ ณ โรงเเรม บีพี แกรนท์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข.ความคิดเห็น