วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท.ธิติชัย ปรีชา​ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ประชุมคณะทำงานและส่วนที่เกี่ยวข้องใน โครงการ "คำตอบอยู่ที่ตำบล" เพื่อสรุปแผนงานการ​ปฎิบัติในกิจกรรมที่ ๒ ณ รร.บี. พี.แกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข.

 23 มิ.ย. 2565

วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท.ธิติชัย ปรีชา​ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ประชุมคณะทำงานและส่วนที่เกี่ยวข้องใน โครงการ "คำตอบอยู่ที่ตำบล" เพื่อสรุปแผนงานการ​ปฎิบัติในกิจกรรมที่ ๒ ณ รร.บี. พี.แกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข.

ความคิดเห็น