วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

วันที่ ๗ ก.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย คือ ส.ต. ศุภภัสสร์ บุรีแก้ว เสมียน สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็น ส.ท. โดยมีผู้บริหาร และข้าราชการ ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมในพิธี

 7 ก.ค. 2565

วันที่ ๗ ก.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย คือ ส.ต. ศุภภัสสร์ บุรีแก้ว เสมียน สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็น ส.ท. โดยมีผู้บริหาร และข้าราชการ ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมในพิธี

ความคิดเห็น