วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

วันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. กำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน.เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญ​สาธารณะ​ประโยชน์​ ณ.วัดพิชยญาติการาม กทม. จัดโดย สบค.กอ.รมน.

 20 ก.ค. 2565

วันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. กำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน.เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญ​สาธารณะ​ประโยชน์​ ณ.วัดพิชยญาติการาม กทม. จัดโดย สบค.กอ.รมน.


ความคิดเห็น