วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๕ พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.พร้อมคณะฯ เเละ ศปนย.จชต. เป็นประธานร่วมสรุปหารือแนวทางการปฏิบัติการจัดกิจกรรม "คำตอบ อยู่ที่ตำบล" รุ่นที่ ๒ ณ รร.บีพี สมิหรา บีช จ.สงขลา

 22 ก.ค. 2565

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๕ พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.พร้อมคณะฯ เเละ ศปนย.จชต. เป็นประธานร่วมสรุปหารือแนวทางการปฏิบัติการจัดกิจกรรม "คำตอบ อยู่ที่ตำบล" รุ่นที่ ๒ ณ รร.บีพี สมิหรา บีช จ.สงขลา


ความคิดเห็น