วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566

วันที่ ๖ ก.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท. ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พัฒนาสื่อบุคคล ณ ห้องทับทิมแกรนด์ฮออล์ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครสวรรค์

 6 ก.ย. 2565

วันที่ ๖ ก.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท. ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พัฒนาสื่อบุคคล ณ ห้องทับทิมแกรนด์ฮออล์ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยมีสื่อมวลชน หลากหลายสาขา ในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง กว่า ๒๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ทาง ศปป.๕ กอ.รมน. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณนี้ ได้กำหนดจัดขึ้นในทุกภาค ของประเทศไทย ในรูปแบบ "สื่อ ๔ นคร สู่จังหวัดชายแดนภาคใต้" โดยครั้งแรกจัดขึ้น ณ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒ ก.ย.ที่ผ่านมา และในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ จังหวัดนครสวรรค์ ต่อด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นครราชสีมา ตามลำดับ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สื่อบุคคลทั้งใน และนอกพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้าง ความเข้าใจ ตลอดจน สนับสนุนแนวทางการสร้างสภาวะที่เอื้อต่อการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ในกิจกรรมดังกล่าวจะประกอบด้วยการให้ องค์ความรู้ ด้านการผลิตสื่อ อย่างสร้างสรรค์ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความโดดเด่น และมีคุณลักษณะความเป็นสื่อคุณภาพ จะได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปยัง จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์อีกด้วย

ความคิดเห็น