วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2566

วันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท. ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พัฒนาสื่อบุคคล ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 19 ก.ย. 2565

วันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท. ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พัฒนาสื่อบุคคล ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสื่อมวลชนหลากหลายสาขาในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง กว่า ๒๕๐ คน เพื่อร่วมสร้างสรรค์​คุณ​ภาพความเป็นสื่อ นำเสนอข้อมู​ลข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อสังคมต่อไป
ความคิดเห็น