วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2565

วันที่ ๓ ต.ค. ๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ได้เข้าร่วมในพิธี แสดงความยินดีและถวายสัตย์ปฏิญาณตน ของนายทหารชั้นนายพล ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (วาระ ต.ค. ๖๕) ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ในกองบัญชาการกองทัพบก โดยมี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี

 3 ต.ค. 2565

วันที่ ๓ ต.ค. ๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ได้เข้าร่วมในพิธี แสดงความยินดีและถวายสัตย์ปฏิญาณตน ของนายทหารชั้นนายพล ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (วาระ ต.ค. ๖๕) ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ในกองบัญชาการกองทัพบก โดยมี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี

ความคิดเห็น