วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565

วันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.สุรวิทย์ รัตนประทุม รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นผู้แทน ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เข้าร่วมในพิธีเปิดการปฐมนิเทศ ผู้บริหารประจำปีของ กอ.รมน. ณ รร.รอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กทม. โดยมี พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี

 26 ต.ค. 2565

วันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.สุรวิทย์ รัตนประทุม รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นผู้แทน ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เข้าร่วมในพิธีเปิดการปฐมนิเทศ ผู้บริหารประจำปีของ กอ.รมน. ณ รร.รอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กทม. โดยมี พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี
ความคิดเห็น