วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

วันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.อ.ศักดา อนุศาสนรักษ์ ผช.ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นผู้แทน ศปป.๕ กอ.รมน. ชี้แจงภารกิจการจัด และแผนงาน/โครงการสำคัญของหน่วย ให้กับผู้เข้ารับการปฐมนิเทศผู้บริหารประจำปี ของ กอ.รมน. ณ ห้องภาณุมาศ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กทม.

 27 ต.ค. 2565

วันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.อ.ศักดา อนุศาสนรักษ์ ผช.ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นผู้แทน ศปป.๕ กอ.รมน. ชี้แจงภารกิจการจัด และแผนงาน/โครงการสำคัญของหน่วย ให้กับผู้เข้ารับการปฐมนิเทศผู้บริหารประจำปี ของ กอ.รมน. ณ ห้องภาณุมาศ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กทม.

ความคิดเห็น