วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566

วันที่ ๒๘ ต.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศปนย.จชต. ได้จัดกำลังพลจำนวน ๑๐ คน เข้ารับการปฐมนิเทศกำลังพลที่มาปฏิบัติงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ณ สนามฟุตซอลนาควานิช ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

 28 ต.ค. 2565

วันที่ ๒๘ ต.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศปนย.จชต. ได้จัดกำลังพลจำนวน ๑๐ คน เข้ารับการปฐมนิเทศกำลังพลที่มาปฏิบัติงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ณ สนามฟุตซอลนาควานิช ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมี พล.ต. ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รอง ผอ.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นประธาน ซึ่งมี พันเอก สมคิด ชูเผือก รอง ลก.กอ.รมน.ภาค ๔ สน., ผู้อำนวยการ และผู้แทนจากแต่ละสำนักอำนวยการ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. พร้อมด้วยกำลังพลใหม่ ทั้งในส่วนของทหาร ตำรวจ และพลเรือน จำนวน ๒๕๒ นาย เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

ในการนี้ พล.ต. ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รอง ผอ.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ได้ให้โอวาทแก่กำลังพลใหม่ถึงการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่ทุกส่วนต้องระดมกำลังแก้ไขปัญหาลดความรุนแรง ที่ผ่านมาผู้เห็นต่างได้ใช้ความรุนแรง ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ มีผู้เสียชีวิต เกิดจากการใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ ทรัพย์สิน และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน จากปัญหาดังกล่าว กำลังพลทุกนายมีบทบาทสำคัญที่จะต้องร่วมกันยุติและควบคุมปัญหาควบคู่กับการพัฒนาในพื้นที่ กำลังพลทุกนายจึงต้องเข้าใจบริบท วัฒนธรรม เข้าใจปัญหาและพร้อมที่จะสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด

สำหรับการมอบนโยบายและแนวทางแก่กำลังพลใหม่ โดยมีผู้อำนวยการ และผู้แทนจากสำนักอำนวยการ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ได้ชี้แจงแนวทางเพื่อได้รับทราบถึงนโยบายของผู้บังคับบัญชา โครงสร้างการจัดอัตราเฉพาะกิจ รวมทั้งการปฏิบัติงานในพื้นที่ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบระเบียบในการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่การสนับสนุนการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหารวมถึงไม่สร้างเงื่อนไขของกำลังพล

ทั้งนี้ กำลังพลทุกนายที่มาช่วยราชการสนาม ได้ผ่านการคัดเลือก โดยยึดถือ ยุทธศาสตร์คนดีควบคู่กับความรู้ความสามารถ เพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ความคิดเห็น