วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

วันที่ ๔ พ.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ จ.ส.ต.เปรม ญาณะพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นเป็น จ.ส.ท. โดยมีข้าราชการ ศปป.๕ กอ.รมน.ร่วมในพิธี ณ สำนักงาน ศปป.๕ กอ.รมน.

 4 พ.ย. 2565

วันที่ ๔ พ.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ จ.ส.ต.เปรม ญาณะพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นเป็น จ.ส.ท. โดยมีข้าราชการ ศปป.๕ กอ.รมน.ร่วมในพิธี ณ สำนักงาน ศปป.๕ กอ.รมน.

ความคิดเห็น