วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

วันที่ ๘ พ.ย. ๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. และคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ จชต. ได้แก่ ฉก.นราธิวาส อ.เมือง จว.น.ธ., ฉก.อโณทัย อ.หนองจิก จว.ป.น. และ กกล.ทพ.จชต./ฉก.ทพ.๔๓

 8 พ.ย. 2565

วันที่ ๘ พ.ย. ๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. และคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ จชต. ได้แก่ ฉก.นราธิวาส อ.เมือง จว.น.ธ., ฉก.อโณทัย อ.หนองจิก จว.ป.น. และ กกล.ทพ.จชต./ฉก.ทพ.๔๓ โดยได้ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง, การก่อสร้างรั้วชายแดนบริเวณ อ.ตากใบ จว.น.ธ., การป้องกันชายแดน, การจัดระเบียบพื้นที่, การรักษาความมั่นคง,การประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน, การบูรณาการด้านการข่าว เป็นต้น ในการนี้ พล.ต. เฉลิมพร ขำเขียว ผบ.ฉก.นราธิวาส, พล.ต. นันทโชติ ภู่วัฒนา ผบ.ฉก. อโณทัย และ พ.อ. ปรเมธ ศานุพงศ์ ผบ.ฉก.ทพ.๔๓ ร่วมให้การต้อนรับความคิดเห็น