วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

วันที่ ๒ ธ.ค. ๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. นำกำลังพล ร่วมในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๒๐ รูป เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และ พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ๕ ธ.ค.๖๕

 2 ธ.ค. 2565

วันที่ ๒ ธ.ค. ๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. นำกำลังพล ร่วมในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๒๐ รูป เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และ พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ๕ ธ.ค.๖๕ ณ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. ในการนี้ กำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน.ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดโดยรอบที่ตั้ง กอ.รมน. โดยมี พล.อ.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ จเร กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี
ความคิดเห็น