วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

วันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. พล.ต.สิทธิ์ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมในพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช สาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 16 ม.ค. 2566

วันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. พล.ต.สิทธิ์ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมในพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช สาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีพล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ กอ.รมน. เครือข่ายมวลชน และประชาชนจิตอาสาที่เดินทางมาจากส่วนภูมิภาค ร่วมในพิธี ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.(ส่วนกลาง)

โดยพิธีเริ่มจาก พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน. ประธานพิธีฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากนั้นทำพิธีสวดบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล อธิษฐานจิตถวายพระพรชัยมงคล โดยอัญเชิญบทสวด ๑๑ บท ประกอบด้วย บทบูชาพระรัตนตรัย บทชุมนุมเทวดา บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า พระไตรสรณคมน์ อุณหิสสวิชยสูตร กรณียเมตตสูตร บทโพชฌังคปริตร บทเทวตาอุโยชนคาถา บทภะวะตุ-สัพพะมังคะลัง นักขัตตยักข์ บทวชิรกิตติยาภามหาวชิรราชธีตาปสิทธิวรทานคาถา และคำถวายพระราชกุศล เพื่อร่วมอฐิษฐานจิตถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ กอ.รมน.ส่วนกลาง ได้จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในเวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นประจำทุกวัน ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่าน รวมถึงน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และขอให้พระองค์ท่านทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
ความคิดเห็น