วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567

วันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุม การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนและการ บูรณาการงานด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

 23 ม.ค. 2566

วันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุม การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนและการ บูรณาการงานด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช แอนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จว.ส.ข. จัดโดย ศปนย.จชต. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ นโยบายในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ จชต. และพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างกำลังพลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบด้วยกำลังพล จาก ศปนย.,ผู้แทนนขต.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และ เจ้าหน้าที่กอ.รมน.จังหวัด ในพื้นที่ จชต. จำนวน ๔๖ นาย ในการนี้ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.ได้เน้นย้ำเรื่องการประสานงานให้มีการกำกับ ติดตามภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ความคิดเห็น