วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

วันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. /ผอ.ศปนย.จชต.และคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นายแวดือ ราแม มะมิงจิ รองจุฬาราชมนตรี /ประธาน กอจ. จังหวัดปัตตานี

 23 ม.ค. 2566

วันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. /ผอ.ศปนย.จชต.และคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นายแวดือ ราแม มะมิงจิ รองจุฬาราชมนตรี /ประธาน กอจ. จังหวัดปัตตานี ณ บ้านพัก ต.รูสะมิงแล อ.เมือง จว.ป.น. เพื่อหารือแนวทางในความร่วมมือต่อการสร้างสันติสุขใน จชต. ซึ่งท่านได้ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ด้วยความอดทน อดกลั้น รวมทั้งข้าราชการที่มาปฏิบัติงานควรเข้ามาเรียนรู้ให้มีความเข้าใจ ภูมิสังคมและวัฒนธรรม จะทำงานได้ง่ายขึ้น รวมทั้งต้องการให้ส่วนราชการสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพ และยินดีให้ความร่วมมือเพื่อความสันติสุข
ความคิดเห็น