วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

วันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. /ผอ.ศปนย.จชต. และคณะฯ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ พร้อมทั้งหารือข้อราชการ และประสานการปฏิบัติกับหน่วยฉก.ปัตตานี โดยมี พล.ต. ขจรศักดิ์ อินทร์ทอง ผบ.ฉก.ปัตตานี ให้การต้อนรับ ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จว.ป.น.

 23 ม.ค. 2566

วันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. /ผอ.ศปนย.จชต. และคณะฯ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ พร้อมทั้งหารือข้อราชการ และประสานการปฏิบัติกับหน่วยฉก.ปัตตานี โดยมี พล.ต. ขจรศักดิ์ อินทร์ทอง ผบ.ฉก.ปัตตานี ให้การต้อนรับ ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จว.ป.น.


ความคิดเห็น