วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

วันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต.และคณะฯ พบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชน และสำรวจพื้นที่การขยายผล "คำตอบอยู่ที่ตำบล" ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จว.ป.น. โดย นายจักรี เจ๊ะสิเหาะ กำนัน ต.ดอนรัก และลูกบ้าน ร่วมด้วยปลัดอำเภอหนองจิก และ กอ.รมน.จังหวัด ป.น. ให้การต้อนรับ

 23 ม.ค. 2566

วันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต.และคณะฯ พบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชน และสำรวจพื้นที่การขยายผล "คำตอบอยู่ที่ตำบล" ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จว.ป.น. โดย นายจักรี เจ๊ะสิเหาะ กำนัน ต.ดอนรัก และลูกบ้าน ร่วมด้วยปลัดอำเภอหนองจิก และ กอ.รมน.จังหวัด ป.น. ให้การต้อนรับความคิดเห็น