วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566

วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต.และคณะฯ พบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชน ผู้แทนส่วนราชการ ภาคประชาสังคมและสำรวจพื้นที่การขยายผล "คำตอบอยู่ที่ตำบล" ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จว.ป.น. โดยมี นายฮาซัน ดอเลาะ นายกเทศมนตรี, กำนัน ต.ปะนาเระ, เครือข่ายมวลชน กลุ่มแกนนำประมงพื้นบ้าน, แกนนำสตรีชาวเล และ กอ.รมน.จังหวัด ป.น. ให้การต้อนรับ

 24 ม.ค. 2566

วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต.และคณะฯ พบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชน ผู้แทนส่วนราชการ ภาคประชาสังคมและสำรวจพื้นที่การขยายผล "คำตอบอยู่ที่ตำบล" ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จว.ป.น. โดยมี นายฮาซัน ดอเลาะ นายกเทศมนตรี, กำนัน ต.ปะนาเระ, เครือข่ายมวลชน กลุ่มแกนนำประมงพื้นบ้าน, แกนนำสตรีชาวเล และ กอ.รมน.จังหวัด ป.น. ให้การต้อนรับ


ความคิดเห็น