วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2566

วันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. ร่วมรับฟังการแถลงผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับโครงสร้างการจัด และอัตรากำลัง กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

 23 ก.พ. 2566

วันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. ร่วมรับฟังการแถลงผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับโครงสร้างการจัด และอัตรากำลัง กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ จัดโดย ศปป.๕ กอ.รมน. โดยแนวความคิดในการใช้กำลังและความต้องการกำลังในการแก้ปัญหา จชต. ที่ได้จากการสัมนาครั้งนี้ จะนำไปเป็นข้อมูลขยายผลในการจัดอัตรากำลัง กอ.รมน. ภาค ๔ สน. ที่เหมาะสมต่อไป

ความคิดเห็น