วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2567

วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.และ คณะฯ เข้าเยี่ยมเยียนและประสานการปฏิบัติหน่วย สล.คปต.สน. ณ พล ร. ๑๕ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย

 23 พ.ค. 2566

วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.และ คณะฯ เข้าเยี่ยมเยียนและประสานการปฏิบัติหน่วย สล.คปต.สน. ณ พล ร. ๑๕ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จังหวัด ป.น.โดย พล.ท.สมชาย คำสด หน.สล.คปต.สน.ให้การต้อนรับ

ความคิดเห็น