วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2567

วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.และ คณะฯ เข้าพบปะ และให้กำลังใจเครือข่ายมวลชน

 23 พ.ค. 2566

วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.และ คณะฯ เข้าพบปะ และให้กำลังใจเครือข่ายมวลชน นางอรี ศักดิมาตร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกสูตรแม่ผัว อ.เมือง จว.ย.ล.

ความคิดเห็น