วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2566

วันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะฯ ลงพื้นที่ จว.ย.ล. เพื่อพบปะมวลชนให้กำลังใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมุสตอฟา ต.สะเตงนอก อ.เมือง จว.ย.ล.

 25 พ.ค. 2566

วันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะฯ ลงพื้นที่ จว.ย.ล. เพื่อพบปะมวลชนให้กำลังใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมุสตอฟา ต.สะเตงนอก อ.เมือง จว.ย.ล. พร้อมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ซอสบูดูปรุงรส ซึ่งใช้แหล่งวัตถุดิบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ยังเป็นการกระจายรายได้ แก่กลุ่มเครือข่ายพี่น้องในชุมชนพื้นที่ โดยมี น.ส. ปาลิตา ลิมป์ไตรรัตน์ ประธานกลุ่ม/ประธานคณะกรรมการเครือข่ายคำตอบอยู่ที่ตำบล จังหวัด ย.ล. และ เจ้าหน้าที่กอ.รมน.จังหวัด ย.ล. ให้การต้อนรับ

ความคิดเห็น