วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2567

วันที่ ๔ ก.ย. ๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. /ผอ.ศปนย.จชต. ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เพื่อมอบทุนสนันสนุนการสร้างอาคารประกอบอาหารของที่พักสงฆ์ ปรงดำ บ.คลองต่ำ หมู่ 4 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

 4 ก.ย. 2566

วันที่ ๔ ก.ย. ๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. /ผอ.ศปนย.จชต. ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เพื่อมอบทุนสนันสนุนการสร้างอาคารประกอบอาหารของที่พักสงฆ์ ปรงดำ บ.คลองต่ำ หมู่ 4 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และมอบทุนสนับสนุนการสร้างอาคารประกอบการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีชาวเลปะนาเระ หมู่ ๕ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ศปป.๕ กอ.รมน.,วปอ.๖๔ (กลุ่มนกยูง) และมูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยมี นายทิพย์ อินทกาญจน์ ผู้แทนที่พักสงฆ์ปรงดำ และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีชาวเล เป็นผู้รับมอบทุน พร้อมด้วย กอ.รมน.จังหวัด ป.น., ฉก.ปัตตานี. ผบ.ฉก.ทพ.๔๒, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยาน หลังจากเสร็จสิ้นการรับมอบทุนแล้ว ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. /ผอ.ศปนย.จชต. และคณะฯ ได้พบปะ ทักทายประชาชนที่มาร่วมให้การต้อนรับ

ความคิดเห็น