วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566

วันที่ ๔ ก.ย. ๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. /ผอ.ศปนย.จชต. เยี่ยมมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีจิตอาสา บ้านโตะเปะ ม.๓ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

 4 ก.ย. 2566

วันที่ ๔ ก.ย. ๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. /ผอ.ศปนย.จชต. เยี่ยมมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีจิตอาสา บ้านโตะเปะ ม.๓ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ด้วยการสอนถักกระเป๋าและเครื่องใช้จากเชือกมัดฟางโดยมีวิทยากรจากแกนนำเครือข่าย กลุ่มจักสานบ้านคลองปอม ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ "คำตอบอยู่ที่ตำบล" ขยายผลอย่างยั่งยืน กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ ๔-๖ ก.ย. ๖๖ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ คน

ความคิดเห็น