วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566

วันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศปป.๕ กอ.รมน. ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตาม และให้คำแนะนำการจัดทำพื้นที่ปฏิบัติการด้านการข่าว IPB ในจังหวัดยะลา

 13 ก.ย. 2566

วันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศปป.๕ กอ.รมน. ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตาม และให้คำแนะนำการจัดทำพื้นที่ปฏิบัติการด้านการข่าว IPB ในจังหวัดยะลา โดยมี พ.อ. จิรศักดิ์ คงทน รอง ผบ.ฉก.ยะลา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ฉก.ยะลา ในการนี้ได้ ดำเนินการ สุ่มตรวจ จำนวน ๕ กองร้อย ได้แก่
๑. ร้อย.ฉก.ทพ.๓๐๑๐
๒. ฉก.ตร.ยะลา ๙๑๑
๓. ร้อย.ตชด.๔๔๒
๔.ร้อย.ฉก.ทพ.๔๗๐๙ และ
๕. ร้อย.ฉก.ทพ.๔๑๐๙

ความคิดเห็น