วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567

จบลงไปแล้วสำหรับกิจกรรมที่ ๒ ของ โครงการ สื่อสร้างสรรค์สานฝันเยาวชน “ค่ายผู้นำเยาวชน สื่อสร้างสรรค์” จัดโดย ศปป.๕ กอ.รมน. ระหว่างวันที่ ๑๕ ถึง ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรม บีพี สมิหรา บีชแอนด์รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่

 18 ก.ย. 2566

จบลงไปแล้วสำหรับกิจกรรมที่ ๒ ของ โครงการ สื่อสร้างสรรค์สานฝันเยาวชน “ค่ายผู้นำเยาวชน สื่อสร้างสรรค์” จัดโดย ศปป.๕ กอ.รมน. ระหว่างวันที่ ๑๕ ถึง ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรม บีพี สมิหรา บีชแอนด์รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด ตลอดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้น้อง ๆ เยาวชนได้รับการเพิ่มพูนทักษะความรู้ในด้านการผลิตสื่อด้วยเทคนิคต่าง ๆ ตลอดทั้งประสบการณ์ จากการลงพื้นที่พหุวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาเพื่อผลิตคลิปวิดีโอสารคดีสั้น ตามความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์และวิทยากร สำหรับผลการประกวดการผลิตสารคดีสั้น ในห้วงกิจกรรมที่ ๒ นี้ ผู้ชนะเลิศคือ ทีมจาก โรงเรียน แสงทองวิทยา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สามารถรับชมภาพบรรยากาศตลอดการจัดงานได้ทางเพจ Facebook สื่อสร้างสรรค์สานฝันเยาวชน , เว็บไซต์ ศปป.๕ กอ.รมน. www.isoc5.net, facebook isoc กอ.รมน. หรือทางลิงค์ (ล่าง)

https://photos.app.goo.gl/hWtS4m2pXGfWUV8f8

และโปรดติดตามรับชมการจัดกิจกรรมที่ 3 ของโครงการนี้ในห้วงเดือนธันวาคม ศกนี้ ว่าน้อง ๆ เยาวชนจะมีผลงานอะไรให้ได้รับชมกันอีก

ความคิดเห็น