วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2567

เมื่อ ๒๗ ต.ค. ๖๖, ๐๘.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศปนย.จชต. ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จว.ป.น. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย ข้อสั่งการ/ข้อเน้นย้ำ ในการปฏิบัติงาน

 27 ต.ค. 2566

เมื่อ ๒๗ ต.ค. ๖๖, ๐๘.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศปนย.จชต. ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จว.ป.น. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย ข้อสั่งการ/ข้อเน้นย้ำ ในการปฏิบัติงาน สร้างขวัญและกำลังใจให้มีความพร้อม ต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต. และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมอบนโยบายแนวทางในการขับเคลื่อนงานโครงการ “คำตอบ อยู่ที่ตำบล” ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ การพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่าย เพื่อให้เกิดความร่วมมือในแบบภาคประชาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี พล.ต. สถิตย์ บุญเมือง รอง ผอ.ศปนย.จชต. และกำลังพลภายในหน่วย ให้การต้อนรับ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ความคิดเห็น