วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

วันที่ ๗ พ.ย. ๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะเดินทางไปเยี่ยมชมบูธฯ ในงาน Defense & Security 2023 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี

 7 พ.ย. 2566

วันที่ ๗ พ.ย. ๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะเดินทางไปเยี่ยมชมบูธฯ ในงาน Defense & Security 2023 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี จว.น.บ. นับเป็นโอกาสดีที่ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และรับทราบถึงขีดความสามารถ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์/ยุทธภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ซึ่งเป็นของผู้ผลิตจากต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีใช้งานแล้ว หรือพิจารณาความเหมาะสมในการใช้งานในพื้นที่ จชต.

ความคิดเห็น