วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2567

เมื่อ ๑๙ พ.ย. ๖๖, ๑๔.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. และคณะ ฯ ตรวจเยี่ยม มว.ฉก.นปพ.นธ.๑๔ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปชี้แจงแผนการปฏิบัติ IPB และแผนเผชิญเหตุ

 19 พ.ย. 2566

เมื่อ ๑๙ พ.ย. ๖๖, ๑๔.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. และคณะ ฯ ตรวจเยี่ยม มว.ฉก.นปพ.นธ.๑๔ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปชี้แจงแผนการปฏิบัติ IPB และแผนเผชิญเหตุ ในการเฝ้าตรวจระวังป้องกันการเกิดเหตุของหน่วย ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จว.น.ธ. โดยมี น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต., น.ท. มานพ สืบสาย ผบ.ฉก.นย.ทร.๓๓, พ.ต.อ. ศุภชัช ณ พัทลุง ผกก.สภ.ตากใบ, น.อ.ธัชธรรม์ ณ สงขลา รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ธ. ให้การต้อนรับ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ความคิดเห็น