วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

เมื่อ ๑๙ พ.ย. ๖๖, ๑๕.๒๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. และคณะ ฯ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วย มว.ลว.ที่ ๓ กองร้อยทหารม้าลาดตระเวน (ม.พัน.๓๑) ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จว.น.ธ. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 19 พ.ย. 2566

เมื่อ ๑๙ พ.ย. ๖๖, ๑๕.๒๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. และคณะ ฯ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วย มว.ลว.ที่ ๓ กองร้อยทหารม้าลาดตระเวน (ม.พัน.๓๑) ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จว.น.ธ. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ความคิดเห็น