วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2567

เมื่อ ๑๙ พ.ย. ๖๖, ๑๕.๔๕ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. และคณะ ฯ ตรวจเยี่ยม ร้อย.ปล.ที่ ๔ ฉก.นย.ทร.๓๓ บ้านโต๊ะแดง ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จว.น.ธ. เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปชี้แจงแผนการปฏิบัติ IPB

 19 พ.ย. 2566

เมื่อ ๑๙ พ.ย. ๖๖, ๑๕.๔๕ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. และคณะ ฯ ตรวจเยี่ยม ร้อย.ปล.ที่ ๔ ฉก.นย.ทร.๓๓ บ้านโต๊ะแดง ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จว.น.ธ. เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปชี้แจงแผนการปฏิบัติ IPB และแผนเผชิญเหตุในการเฝ้าตรวจระวังป้องกันการเกิดเหตุของหน่วย ร้อย.ปล.ที่ ๔ ฉก.นย.ทร.๓๓ โดยมี น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต., น.ท.มานพ สืบสาย ผบ.ฉก.นย.ทร.๓๓, พ.ต.อ.ศุภชัช ณ พัทลุง ผกก.สภ.ตากใบ, น.อ.ธัชธรรม์ ณ สงขลา รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ธ. ให้การต้อนรับ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ความคิดเห็น