วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

เมื่อ ๒๐ พ.ย. ๖๖, ๑๐.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. และคณะ ฯ ตรวจเยี่ยม ร้อย.ทพ.๔๙๐๓ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปชี้แจงแผนการปฏิบัติ IPB และแผนเผชิญเหตุในการเฝ้าตรวจระวังป้องกันการเกิดเหตุของหน่วย ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จว.น.ธ.

 20 พ.ย. 2566

เมื่อ ๒๐ พ.ย. ๖๖, ๑๐.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. และคณะ ฯ ตรวจเยี่ยม ร้อย.ทพ.๔๙๐๓ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปชี้แจงแผนการปฏิบัติ IPB และแผนเผชิญเหตุในการเฝ้าตรวจระวังป้องกันการเกิดเหตุของหน่วย ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จว.น.ธ. โดยมี พล.ต. เฉลิมพร ขำเขียว ผบ.ฉก.นราธิวาส, พ.อ. ภาณุวัฒน์ สุคชเดช ผบ.ฉก.ทพ.๔๙ และคณะฯ ให้การต้อนรับ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ความคิดเห็น