วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567

เมื่อ ๑๐ ม.ค. ๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต. สถิตย์ บุญเมือง รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./รอง ผอ.ศปนย.จชต. เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลด้านการข่าว

 10 ม.ค. 2567

เมื่อ ๑๐ ม.ค. ๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต. สถิตย์ บุญเมือง รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./รอง ผอ.ศปนย.จชต. เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลด้านการข่าว รายการจัดเตรียมพื้นที่ปฏิบัติการด้านการข่าวในมิติต่างๆ ระดับยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๗ ให้กับหน่วยปฏิบัติการด้านการข่าวที่มีที่ตั้งในพื้นที่ จชต. ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ ม.ค. ๖๗ ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข.

ความคิดเห็น