วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2563

บทความ

3 ก.ค. 2560

     ยะลา เป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย และได้ชื่อว่ามีผังเมืองที่สวยงามที่สุด และในด้านการกีฬา ยะลายังเป็นแหล่งต้นน้ำของศิลปะมวยไทย ศาสตร์การป้องกันตัวและการต่อสู้ของไทย ปัจจุบันมีศูนย์กลางการศึกษาแขนงวิชาศิลปะมวยไทยที่มีชื่อเสียงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้นำศิลปะมวยไทย มาเป็นหลักสูตรกีฬาเสริมสร้างสุขภาพรูปแบบใหม่  โดยศิลปะการต่อสู้มวยไทยนั้น เน้นการเสริมสร้างพละก...

..อ่านต่อ
27 มิ.ย. 2560

      เยาวชนกลุ่มหนึ่งที่เติบโตมาในชุมชนบ้านเกิด ชุมชนโคกพะยอม ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส พวกเขามีโอกาสได้ไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ได้พบเห็นและเรียนรู้สังคมภายนอก เมื่อกลับมายังชุมชนของตนเองด้วยมุมมองที่เปลี่ยนไป พวกเขามองเห็นทั้งคุณค่าที่ชุมชนของตนเองมีอยู่ ในอีกด้านหนึ่ง ยังมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด หรือปัญหาการศึกษา ซึ่งเด็กๆ รุ่นน้องในสังคมสมัยใหม่ขลุกอยู่กับโทรศัพท์มือถือ ไม่สนใจการเรียน ส่วนหนึ่ง ยังมีปัญหาที่เป็นมานาน และส่งผลต่...

..อ่านต่อ
หน้า 13 จาก 13 หน้า แสดง 2 จากทั้งหมด 122 รายการ