วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2566

บทความ

19 ส.ค. 2562

      ช่วงหลังๆ กระแสหนึ่งซึ่งกำลังก่อตัวหนาแน่นขึ้นทุกขณะในวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ คือการกลับไปอยู่กับธรรมชาติ ทำการเกษตรหล่อเลี้ยงชีวิต คนรุ่นใหม่นี้รวมทั้งคนที่เป็นลูกหลานเกษตรกร แต่พ่อแม่คาดหวังให้ทำอาชีพที่มั่นคงมีหน้ามีตาในสังคมมากกว่ารุ่นพ่อแม่ และคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้เป็นลูกหลานเกษตรกร แต่ใฝ่ฝันที่จะใช้ชีวิตที่ออกจากกระแสหลัก และในทศวรรษที่ผ่านมา ทางภาครัฐก็ได้การตอบรับกับกระแสนี้เช่นกัน แนวคิด “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” เป็นวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 1 จาก 4 ประเด็นยุท...

..อ่านต่อ
19 ส.ค. 2562

      เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในทุกธุรกิจได้แก่ คน เพราะคนคือสิ่งที่ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  ธุรกิจสตาร์ทอัพสายเลือดชายแดนใต้เจ้าหนึ่งซึ่งกำลังเติบโตและมาแรง อย่าง Pinsouq เป็นตัวอย่างได้เป็นอย่างดี จากการเริ่มต้นเล็กๆ ในปี พ.ศ.2559 โดย ชารีฟ เด่นสุมิตร หนึ่งในผู้ก่อตั้ง ซึ่งคนพื้นเพจังหวัดยะลา ได้มีโอกาสมาเรียนที่ปัตตานี โดยจบปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อมาได้เรียนต่อปริญญาโท ด้านวิศวกรรมซอฟ...

..อ่านต่อ
25 มิ.ย. 2562

      หากท่านมีโอกาสได้มาเยือนเมืองนราธิวาส พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส นับเป็นที่แรกที่ควรไปเยี่ยมชม ก่อนจะเดินทางไปสัมผัสสถานที่จริง พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นักท่องเที่ยว และ ผู้มาเยือน ตลอดจนประชาชน เด็ก และ เยาวชน ในเรื่องราวของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของประ...

..อ่านต่อ
25 มิ.ย. 2562

      “เมืองงาม สามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศลํ้า ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตาปัตตานี สันติสุขแดนใต้” คือ คำขวัญจังหวัดปัตตานีที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ และ ความสวยงามของวัฒนธรรมทั้งอาหาร ภาษา ผู้คน กิจกรรม และ สถานที่ต่างๆ ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติ และ ทรัพยากรนำมาจากการเป็นดินแดนริมทะเลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีผู้คนจากต่างถิ่นหลายชาติหลายภาษาทั้งชาวตะวันตก และ ชาวตะวันออก เข้ามาทำการค้าขาย ตั้งถิ่นฐาน ก่อเกิดการหล่อหลอมทางวัฒนธรรมอาหารจากพืชพรรณธัญญ...

..อ่านต่อ
25 มิ.ย. 2562

      หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และ วิถีปฏิบัติที่อยู่บนหลักให้ทุกคนพึ่งพาตัวเอง พอกิน พอใช้ และ พอเพียง การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปลูกฝังหลักความพอประมาณให้กับเด็กๆ ย่อมทำให้พวกเขาเติบโตขึ้นมาอย่างมั่นคง และ ไม่ทอดทิ้งความเป็นตัวตนของชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ ดังเช่นที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ที่มีการจัดการร่วมกันระหว่างชุมชน กับ โรงเรียนในการจัดการความรู้นอกห้องเรียน       ที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่ที่ประชาชนส่วนใหญ่ทำก...

..อ่านต่อ
25 มิ.ย. 2562

      “ต่างศาสนาเป็นเพื่อนกันได้ไหม?” คือ ชื่อคลิปวีดีโอความยาว 7 นาที ที่ได้รับการเผยแพร่ในช่องวีดีโอยูทูปช่องหนึ่ง พร้อมแฮชแท็ก #ไม่ต้องแชร์ก็ได้แต่ขอให้ดูก่อนได้ไหม #แตกต่างแต่ไม่แตกแยก เนื้อหาของวีดีโอเป็นการสัมภาษณ์คนในละแวกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทั้งนักศึกษา คนทำงาน พ่อค้าแม่ขายในมหาวิทยาลัย ด้วยคำถามที่ว่า “คิดเห็นอย่างไรกับเพื่อนต่างศาสนา?” “คบเพื่อต่างศาสนาได้หรือเปล่า”       ทุกคนที่ได้รับการสัมภาษ...

..อ่านต่อ
25 มิ.ย. 2562

      ต้องยอมรับว่าในช่วงระยะเวลากว่าสิบปีที่ผ่านมา กีฬาวิ่งมาราธอนได้กลายเป็นกระแสที่ได้รับนิยมอย่างมากในปี 2561 ที่ผ่านมา มีการจัดวิ่งมาราธอนมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ คาดเม็ดเงินสะพัดเฉียด 5 พันล้านบาท เมื่อดูสถิติตัวเลขนักวิ่งในไทยจากสถาบันวิจัยประชากร และ สังคมมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าในปี 2560 มีจำนวนกว่า 15 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีอยู่ 12 ล้านคน และ หากเปรียบเทียบจากปี 2545 ปีแรกๆ ที่มีการ รณรงค์ให้มีการวิ่งออกกำลังกายซึ่งพบว่ามีนักวิ่งประมาณ 5.8 ล้านคน จึงเป็นสิ่งท...

..อ่านต่อ
25 มิ.ย. 2562

      เรื่องเล่าทุกประเภททำงานกับคนได้ และ ภาพยนตร์ คือ สื่อที่สามารถเข้าถึงคนได้ทุกชนชั้น และ เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารที่มีมากมายในปัจจุบัน ทำให้คนมีอำนาจสามารถที่จะเล่าเรื่องของตนเองได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในสังคมไทย โดยการใช้หนังเป็นเครื่องมือในการเล่าเรื่อง (Storytelling) ได้อย่างปลอดภัย เพราะหนังเป็นสิ่งบรรจบระหว่างประสบการณ์ และ จินตนาการ ไม่ใช่ข้อมูลข้อเท็จจริงโดยตรง (Fact) ยุคสมัยปัจจุบัน คือยุคสมัยที่แวดล้อมไปด้วยเครื่องมือสื่อสาร หมดยุคสมัยของผู้ชำนาญการ ใครๆ ก็เข้าถึงก...

..อ่านต่อ
25 มิ.ย. 2562

      ทุกที่ย่อมมีดิน และ ดินเป็นธาตุสำคัญที่ยังประโยชน์แก่มนุษยชาติ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตพืชผลทางการเกษตร เป็นที่มาของอาหาร เป็นที่อยู่อาศัย ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาต่างๆ ตลอดไปจนถึงงานศิลปะ แต่ดั้งเดิมในพื้นที่สาม จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีเพียงงานเครื่องปั้นดินเผาเป็นหม้อน้ำ กระถาง กระเบื้องดินเผา โรงงานเซรามิกเบญจเมธา อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี จึงเป็นเจ้าแรกที่ผลิตงานปั้นดินในลักษณะงานฝีมือ โดยใช้วัตถุดิบ และ ภูมิปัญญาของคนในพื้นที่ มาจากดิน อยู่กับดิน กลับสู่ดิน    ...

..อ่านต่อ
25 มิ.ย. 2562

      ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตำบลที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ น้ำตก ภูเขา และ สายน้ำ มีการร่วมด้วยช่วยกันผลักดันทั้งจากภาครัฐ และ ชุมชน ให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอย่างจริงจัง โดยตั้งเป้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับภูมิภาคอาเซียน ความร่วมมือในการจัดการการท่องเที่ยวของตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวมาเลเซีย จากกัวลาลัมเปอร์ ปีนัง ตรังกานู ยะโฮร์ มะละกา ฯลฯ ที่เลือกมาเที่ยวประเทศไทยด้วยระยะทางที่ไม่ไกล และ ตั...

..อ่านต่อ
หน้า 14 จาก 21 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 201 รายการ