วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567

บทความ

21 ก.ย. 2560

      เมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา กองบัญชาการกองอาสาสมัครรักษาดินแดน ได้เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากเปิดรับสมัคร ก็มีประชาชนคนวัยหนุ่มจำนวนมาก แห่เข้าสมัครกันเป็นเรือนพัน ยกตัวอย่างเช่น ในพื้นที่ 12 อำเภอ ของจังหวัดปัตตานี เปิดรับสมัครทั้งสิ้น 216 อัตรา เปิดรับสมัครได้เพียง 2 วัน ก็มีผู้สนใจมาสมัครเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกว่า 800 คน หรือในจังหวัดยะลา ก็มีประชาชนสมัคร เข้ารับการคัดเลือกนับพันคนเลยท...

..อ่านต่อ
20 ก.ย. 2560

      งานสถาปัตยกรรมหรือบ้านและอาคาร เป็นปัจจัยสี่ของมนุษย์ทุกท้องถิ่น เป็นที่พักอาศัยหรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งแต่ละพื้นที่มีรูปแบบที่ต่างกัน ตามภูมิศาสตร์และอิทธิพลทางวัฒนธรรม พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นดินแดนแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา และศาสนา รวมไปถึงงานศิลปะที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น อย่างงานสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นรูปแบบศิลปะแบบมลายู สภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ เป็นสิ่งที่กำหนดรูปแบบของบ้าน ที่มีไม้เป็นวัตถุ...

..อ่านต่อ
18 ก.ย. 2560

      “ขณะนี้ยังมีบุคคลอีกจำนวนมาก ที่มีความตั้งใจจริง มีศรัทธาขวนขวายหาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน แต่ประสบปัญหาไม่มีความรู้พื้นฐานและไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่างๆ ได้ หากมีช่องทางช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ ให้มีความรู้วิชาชีพที่เค้าปรารถนา ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้”       ข้างต้นนี้ คือ กระแสพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานแก่พลตำรวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ์ อดีตเลขาธ...

..อ่านต่อ
14 ก.ย. 2560

      หากเราไปถามคนไทย ไม่ว่าจะในภาคไหนว่า “เคยประสบกับเหตุการณ์น้ำท่วมไหม” แทบทุกคนที่ถูกถาม จะตอบว่า “เคย” พูดง่ายๆ ว่า “น้ำท่วม” กับ “คนไทย” เป็นของคู่กัน แต่อาจจะมีประสบการณ์มากน้อย แตกต่างกันไป ตามบริบทของเวลาและสถานที่...หากพูดถึงน้ำท่วมใหญ่ ปี 2554 ทุกๆ คน จะต้องร้อง อ๋อ!!! เพราะอุทกภัยปี 2554 น้ำท่วมกันเกือบทั้งประเทศ แต่หากอุทกภัยครั้งนั้น เกิดขึ้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือที่ภาคอีสาน หรือที่ภาคเหนือ คนภาคกลาง อาจจะจินตน...

..อ่านต่อ
3 ก.ย. 2560

      ในโลกยุคปัจจุบัน หากใครยังใช้คำว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างเชย เพราะว่าคำว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ”นั้น เป็นเรื่องของอดีตไปเสียแล้ว เนื่องจากว่า ตอนนี้โลกได้ก้าวเข้าไปสู่ยุค Digital Era หรือยุคแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีขอบเขตกว้างขวาง ลึกซึ้ง ไปมากกว่าคำว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” เสียแล้ว หากพูดในเชิงนักเทคโนโลยี อาจกล่าวได้ว่า โลกเราของเราในขณะนี้ กำลังอยู่ในยุค “Digital Transformation” หรือยุคแห่งการเปลี...

..อ่านต่อ
1 ก.ย. 2560

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ไม่รวมถึงอุบัติเหตุ เหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า หน่วยงานที่จะเข้าถึงผู้ประสบเหตุได้รวดเร็วที่สุด ย่อมเป็นหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่อย่างหน่วยอาสาสมัครกู้ภัย ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา มีอาสาสมัครจิตอาสาจำนวนหนึ่ง รวมกลุ่มกันทำงานอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลรามันกับหน่วยทหารในพื้นที่ ในการออกให้บริการและช่วยเหลือผู้คนในชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จนทุกวันนี้ ผลงานขอ...

..อ่านต่อ
30 ส.ค. 2560

      ศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น สะท้อนให้พวกเราได้เห็นถึงวิถีชีวิต และความเชื่อของคนในสมัยโบราณ ในปัจจุบันความเชื่อต่างๆ อาจจะลบเลือนไปบ้าง แต่ก็ยังทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมและเป็นสิ่งที่คนรุ่นหลัง ควรเรียนรู้และอนุรักษ์ไว้  “สีละ”  คือ การแสดงพื้นบ้าน ที่มีปรากฏทางภาคใต้ตอนล่าง ของประเทศไทยมาเนิ่นนาน โดยได้รับอิทธิพลของชาวมุสลิม ที่ย้ายถิ่นฐานจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย เป็นการแสดงศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว รูปแบบการแสดงได้นำกระบวน...

..อ่านต่อ
28 ส.ค. 2560

      ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่หนุ่มสาววัยทำงาน นิยมที่จะย้ายถิ่นฐานออกไปทำงานนอกพื้นที่ ในทุกภูมิภาคของประเทศ ไม่เว้นแม้แต่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่ห่างไกล จึงเหลือเพียงคนแก่และเด็กอยู่กันเพียงลำพังเป็นจำนวนมาก เกิดปัญหาสังคมตามมามากมาย การที่จะลดกระแสการออกไปทำงานนอกพื้นที่ได้ มีความจำเป็นต้องปลูกฝังความเชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชนก่อน “กลุ่มบ้านรักษ์กะลา” คือ ชื่อของกลุ่มเยาวชนคนหนุ่มสาว ใน ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดนราธิวาส ที่ร่วมกันผลิตภัณฑ์เครื่องใช้และของที...

..อ่านต่อ
25 ส.ค. 2560

      ในช่วงหลายปีมานี้ คำว่า “Social Enterprise” หรือ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” เป็นคำที่ถูกพูดถึงค่อนข้างบ่อยในสังคมไทย...โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศไทยกำลังอยู่ในยุคปฏิรูป เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ประเทศไทย 4.0 นี้ คำว่า “Social Enterprise” เป็นคำที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศค่อนข้างมาก เนื่องจากเหล่านักคิดชั้นนำ ต่างมองว่า ธุรกิจ ไม่ใช่ “ต้นทุน” บวก “กำไร” แต่ยังรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในและนอก...

..อ่านต่อ
24 ส.ค. 2560

      เมื่อเร็วนี้ๆ ได้มีการค้นพบตราสัญลักษณ์ ประจำในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณชั้นกลางของน้ำตกฉัตรวาริน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านโผลง หมู่ ๕ ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ตราสัญลักษณ์ประจำในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ค้นพบนี้ สร้างด้วยเหล็กและปักไว้ในเนื้อหิน โดยที่บริเวณด้านบนของก้อนหินดังกล่าว พบมีการเจาะรูไว้สำหรับเสียบธงชาติ และธงประจำพระองค์ จำนวน ๒ รู แต่ด้วยกาลเวลาผ่านมานาน จึงมีสภาพเก่า และเหล็กขึ้นสนิมจนผุกร่อนไปตามกาลเวลา โดยมีเถาวัลย์และต้นไม้ใหญ่ปกคลุมจนมิดชิด แล...

..อ่านต่อ
หน้า 19 จาก 21 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 201 รายการ