วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2567

บทความ

8 มี.ค. 2565

          คำว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ทางด้านอาหารการกินของประเทศไทย ที่ถือได้ว่าเป็นประเทศเกษตรกรรม นอกจากนั้นยังสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของ “ข้าว” ที่เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมที่ขึ้นชื่อของประเทศ และความสำคัญของกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลัง “ผลิตภัณฑ์ข้าว” ซึ่งก็คือ “ชาวนา” ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “กระดูกสันหลังของชาติ”           ในภาพรว...

..อ่านต่อ
8 มี.ค. 2565

          ข้อเท็จจริงสามประการ ในโลกปัจจุบัน ที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ ก็คือ 1. เทคโนโลยีดิจิทัลมีผลต่อการใช้ชีวิต และคุณภาพชีวิตของผู้คนในโลกปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง 2. เทคโนโลยีดิจิทัลมีพัฒนาการที่รวดเร็วมาก จนบางครั้ง หากเราไม่มีการติดตามที่ดี อาจจะทำให้เราตกยุคได้ และ 3. เด็ก และเยาวชนรุ่นใหม่ เช่น Gen Y และ Gen Z มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาก เมื่อเปรียบกับผู้คนใน Generation ก่อนหน้านี้ นั่นคือ Baby Boomer  และ Gen X          ...

..อ่านต่อ
8 มี.ค. 2565

          ท่านทราบหรือไม่ว่า ณ ปัจจุบัน เส้นทางรถไฟในประเทศไทย มีระยะทางทั้งสิ้น 4,346 กิโลเมตร มีเส้นทางการเดินรถ จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่ สายตะวันออกเฉียงเหนือ, สายเหนือสายตะวันออก, สายตะวันตก, สายแม่กลอง และ สายใต้           เส้นทางรถไฟทั้ง 6 สายนี้ ถือว่าเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในระบบการขนส่งทางราง (Rail Transport) เพื่อรองรับการขนส่งที่มีผลอย่างยิ่งต่อการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ ทำให้เกิดการหมุนเวียนของการใช้จ่าย ก่...

..อ่านต่อ
8 มี.ค. 2565

          เมื่อพูดถึงคำว่า “น่าอยู่” แทบทุกคนน่าจะนึกถึง “สถานที่” เช่น บ้านน่าอยู่ หรือเมืองน่าอยู่ เป็นต้น แต่เมื่อเราจินตนาการแบบต้องการให้เห็นภาพของ “ความน่าอยู่” ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่อยู่หลัง “สถานที่” ต่าง ๆ (บ้าน และเมือง) แล้ว ในแต่ละคนอาจจะจินตนาการภาพของ “ความน่าอยู่” แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น หากเรานึกถึง “บ้านน่าอยู่” เราอาจจะจินตนาการถึงภาพของบ้านที่มีครอบครัวที่มีความสุข ไ...

..อ่านต่อ
8 มี.ค. 2565

          สังคมหนึ่ง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็ก ๆ อาทิเช่น ครอบครัว เป็นต้น หรือ สังคมที่มีขนาดใหญ่กว่าครอบครัวก็ตาม หากในสังคมนั้นเกิดความไม่ไว้วางใจขึ้นภายในสังคมนั้น สิ่งที่ตามมาก็คือ ความหวาดระแวง เมื่อเกิดสถานการณ์เช่นนี้ขึ้นมา สังคมนั้นย่อมเป็นสังคมที่ไร้ความสุข           การที่จะเปลี่ยนสังคมที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวง ปราศจากซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจกันในระหว่างผู้คนในสังคมนั้น ให้กลับมาสู่การเป็นสังคมที่เปี่ยมไปด้วยความไว้วางใจ และ...

..อ่านต่อ
8 มี.ค. 2565

          ทุกคน ๆ ต้องเคยผ่านวัยเด็กกันมาทุกคน และช่วงเวลาที่ทำให้เด็กคนหนึ่งน่าจะมีความสุขมากที่สุดก็คือ การได้เรียนรู้ ผ่านการเล่น ที่คู่ขนานไปกับการจินตนาการ           การเล่น หรือ การจินตนาการของเด็ก ๆ นั้น ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาสมอง พัฒนาการเรียนรู้ และการเรียนรู้เหล่านี้จะสร้างพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และแน่นอนภายในสังคมนั้น ย่อมต้องมีเด็ก ๆ ที่เติบโตมาพร้อมกับการเรียนรู้และมีทักษะในการใช้ชีวิตอย่า...

..อ่านต่อ
8 มี.ค. 2565

          เราต้องยอมรับว่า สถานการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดพลังเชิงลบ ที่ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องตกอยู่ในสภาวะที่ท้อแท้สิ้นหวัง ขาดกำลังใจ แต่อย่างไรก็ตามมีบุคคล หรือกลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่ง ที่ไม่ยอมตกอยู่ในสภาวะดังกล่าว ในทางตรงกันข้ามบุคคล หรือกลุ่มบุคคลเหล่านี้ มีความพยายามในการปลุกพลังเชิงบวกในตนเอง แล้วส่งพลังเหล่านั้นไปสู่ผู้อื่น ซี่งไม่มากก็น้อยย่อมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยการเปลี่ย...

..อ่านต่อ
16 ก.พ. 2565

          ปัจจัยแห่งความสำเร็จประการแรกในการทำสิ่งใด ๆ ในโลกนี้ให้เป็นรูปธรรม ก็คือ “การตั้งเป้าหมาย” เพราะการตั้งเป้าหมาย จะนำไปสู่การประเมินว่า ณ ปัจจุบัน เราอยู่ห่างไกลจากเป้าหมายมากน้อยเพียงใด เมื่อเราทราบแล้วว่า เราอยู่ห่างจากเป้าหมายแค่ไหน จะทำให้เราสามารถวางแผนไปสู่เป้าหมายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ           หากเป้าหมายนั้นเป็นเรื่องของการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความสันติสุขในระดับที่เหมาะสมไ...

..อ่านต่อ
16 ก.พ. 2565

          ให้ท่านลองจินตนาการว่า ตัวท่านเองกำลังอยู่ในส่วนลึกของถ้ำแห่งหนึ่ง แน่นอนที่สุดในส่วนลึกของถ้ำนั้นย่อม มืดมิด ไร้ซึ่งแสงสว่าง ซึ่งจะทำให้สภาพจิตใจของท่าน เกิดความหวาดกลัว และความวิตกกังวล ไม่มากก็น้อย และการที่จะขจัดความหวาดกลัว และความวิตกกังวล เหล่านั้นออกไปจากจิตใจ ท่านจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อหาทางออกจากความมืดมิดนั้น และทันทีที่ท่านได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ความหวาดกลัว และความวิตกกังวล ย่อมสูญมลายหายไป ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาทดแทนก็คือความหวังในการ...

..อ่านต่อ
16 ก.พ. 2565

          บทความนี้ ขอขึ้นต้นด้วย ประโยคที่ค่อนข้างแปลกประหลาด แต่เป็นประโยคที่ผู้คนไม่น้อยเลยคุ้นเคย ประโยค ๆ นี้ก็คือ “เด็ดดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาว” ฟังดูเผินๆ อาจจะฟังเหมือนเป็นบทกวีสั้น ๆ           ใช่...ประโยคนี้ ฟังดูเหมือนเป็นบทกวีสั้น ๆ จริง ๆ แต่มันไม่ใช่บทกวีแบบธรรมดา ประโยคนี้มีที่มาที่ไปจากทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ระดับโลกเลยทีเดียว ทฤษฎีที่พูดถึงนี้ ก็คือ “ทฤษฎีปรากฏการณ์ ผีเสื้อขยับปีก” หรือที่เราคุ้นเค...

..อ่านต่อ
หน้า 2 จาก 21 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 201 รายการ