วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2567

บทความ

16 ก.พ. 2565

          ลองนึกถึงภาพของคนๆ หนึ่ง ที่มีร่างกายอ่อนแอ จิตใจหดหู่ คน ๆ นั้น มีแนวโน้มว่าหมดพลังทั้งแรงกายแรงจนไม่มีแก่จิตแก่ใจจะทำอะไรต่อมิอะไรในชีวิต แต่ถ้าหากคน ๆ นั้น เกิดความรู้สึกมีพลังขึ้นมาในจิตใจว่า “ฉันไม่ต้องการจะตกอยู่ในสภาพนี้ต่อไป แต่ฉันต้องการเดินหน้า และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข” ทันใดที่ความคิดนี้ผุดขึ้นมา พฤติกรรมของคน ๆ นั้น ก็จะเปลี่ยนแปลงไปทันที ทั้งนี้เพื่อให้ร่างกายที่อ่อนแอ กลับมาแข็งแรง จิตใจที่หดหู่ กลับมาสดใส เราอาจจะเรียก ปรากฏการณ...

..อ่านต่อ
16 ก.พ. 2565

          เมื่อเราพูดถึงคำว่า “สร้างสรรค์” แน่นอนที่สุดคำ ๆ นี้เป็นคำที่ดี เพราะเมื่อได้ยินได้ฟังแล้ว ก็จะทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกดี ๆ และหากนำคำ ๆ นี้ มาผสมผสานกับคำอื่น ๆ ก็จะทำให้คำ ๆ นั้น เกิดคุณค่ามากขึ้นทันที ยกตัวอย่างเช่น คำว่า “สื่อ” ซึ่งหมายถึง “สิ่งใดๆ ก็ตามที่เป็นตัวกลางระหว่างแหล่งกำเนิดของสารกับผู้รับสาร เป็นสิ่งที่นำพาสารจากแหล่งกำเนิดไปยังผู้รับสาร เพื่อให้เกิดผลใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร” มาร่วมกับคำว่า &l...

..อ่านต่อ
16 ก.พ. 2565

          อัลเบิรต์ ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลก เจ้าของรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ ผู้ค้นคิดสูตร E=MC2 ได้กล่าวประโยค ๆ หนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา ประโยคนี้ ก็คือ “We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them” หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า “เราไม่สามารถแก้ปัญหาของเราด้วยความคิดแบบเดียวกับที่เราใช้เมื่อเราสร้างมันขึ้นมา”           ประโยคเด็ดข้างต้นของ อัลเบิรต์ ไอน์สไตน์ ม...

..อ่านต่อ
16 ก.พ. 2565

          เมื่อเราพูดถึงคำว่า “ความมั่นคง” เรามักจะได้ยินคำอีกคำที่มักมาคู่กับคำว่า “ความมั่นคง” คำ ๆ นี้ ก็คือ “การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง” ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดน, การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ อื่น ๆ เป็นต้น           ผู้คนส่วนใหญ่เมื่อเห็นคำ ๆ นี้ ก็มักจะมีคำถามข้อสงสัยตามมา คำถามนี้ ก็คือ “ทำไมต้องมีการพัฒนาพื...

..อ่านต่อ
16 ก.พ. 2565

          ลองจินตนาการดูว่า หากคน ๆ หนึ่งมีความรู้สึกหิวโหยอาหาร แล้วความหิวโหยนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง แน่นอนที่สุดย่อมเกิดผลเสียต่อทั้งร่างกาย และจิตใจ ยกตัวอย่างเช่น อาจจะไร้เรี่ยวแรงในการทำงาน หรือ ไม่มีอารมณ์จะปฏิบัติภารกิจประจำวัน และหากเป็นเช่นนี้บ่อย ๆ ก็จะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บ ต่าง ๆ นานา เป็นต้น นอกจากจะส่งผลกระทบต่อร่างกายแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจด้านอารมณ์ ความรู้สึก เช่น ก่อให้เกิดความรู้สึกโมโห หงุดหงิด หดหู่ และส่งผลก...

..อ่านต่อ
16 ก.พ. 2565

          มนุษย์ได้ชื่อว่าเป็น “สัตว์สังคม” เพราะการที่มนุษย์จะสามารถอยู่รอดได้นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันในการสร้างสรรค์ และขับเคลื่อนสังคมนั้นให้สามารถอยู่ดีมีสุข โดยสังคมเหล่านั้น อาจจะมีหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นสังคมในระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับที่ถือว่าเป็นระดับฐานราก ก็คือ สังคมในระดับตำบล หรือ ระดับชุมชน           สำหรับสังคมในระดับ “ตำบล” หรือ ระดับ “ชุมชน” นี้ ย่อมจะ...

..อ่านต่อ
16 ก.พ. 2565

          ภาพที่เห็นข้างต้น ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ภาพป้าย “กลุ่มโฮมสเตย์ บ้านทรายขาว จังหวัดปัตตานี” หากพิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้ว จะเห็นว่าภาพดังกล่าวนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของพี่น้องในชุมชนแห่งบ้านทรายขาว ที่มีความเข้มแข็งในด้านการนำทรัพยากร หรือ ต้นทุนของชุมชน นั่นคือ ทรัพยากรในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว มาบริหารจัดการเชิงคุณภาพ จนได้รับรางวัลชุมชนด้านการท่องเที่ยว “Tourism Award 2007”           แน่นอ...

..อ่านต่อ
16 ก.พ. 2565

          หากสังคมใดสังคมหนึ่ง ต้องการจะทำให้อะไรให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สิ่งแรกที่สังคมนั้นจะต้องกำหนดขึ้นมาก็คือ “เป้าหมาย” เพราะ “เป้าหมาย” จะหลอมรวมพลังใจ และพลังกาย ผลักดันให้ร่วมกันเดินไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยความสำเร็จ โดยเฉพาะเป้าหมายที่สำคัญที่สุด หรือ ที่เราเรียกมันว่า “Ultimate Goal”           เมื่อเกิด “เป้าหมาย” ที่ชัดเจน สิ่งที่จะตามมาก็คือ “แผนงาน” ที่รอง...

..อ่านต่อ
16 ก.พ. 2565

          เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2564 และเป็นประธานสรุปผลการปฏิบัติงาน และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี ตามยุทธศาสตร์ 6 ด้าน และแผนปฏิรูปประเทศ ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต           สาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ นอกเหนือไปจากผลการดำเนินการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณา...

..อ่านต่อ
16 ก.พ. 2565

          โลกปัจจุบันที่เรากำลังอยู่อาศัย และใช้ชีวิตอยู่นี้ แวดล้อมไปด้วยภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ มากมายหลากหลาย ทั้งภัยคุกคามที่เกิดจากธรรมชาติ และภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์           และหากเรามองแบบเฉพาะเจาะจงแบบเชิงพื้นที่แล้ว ภัยคุกคามที่กล่าวถึงข้างต้นก็จะมีภัยคุกคามบางส่วนที่คล้ายคลึงกัน และมีภัยคุกคามบางส่วนที่แตกต่าง ซึ่งมีลักษณะพิเศษตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ยกตัวอย่างเช่น จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ต้องเผชิญภัยคุกคามที่ม...

..อ่านต่อ
หน้า 3 จาก 21 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 201 รายการ