วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ.2567

บทความ

25 มี.ค. 2564

      คัมภีร์อัลกุรอาน หรือ อัล-กุรอาน (Al-Quran) บ้างเรียก โกหร่าน หรือ โก้หร่าน เป็นคัมภีร์ในศาสนาอิสลาม ชาวมุสลิมเชื่อว่าเป็นพระวจนะของอัลลอฮ์ที่ประทานผ่านทางเทวทูตญิบรีล มาสู่นบีมุฮัมมัด คำว่า กุรอาน มาจากรากศัพท์ในภาษาอาหรับแปลว่า การอ่าน หรือ อาขยาน ที่พระเจ้าประทานให้กับศาสนทูตมูฮัมหมัด เพื่อเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตของชาวมุสลิมผู้ศรัทธาเมื่อ ๑,๔๐๐ กว่าปีก่อน อัลกุรอานจึงมีความสำคัญต่อชีวิตของชาวมุสลิมนับตั้งแต่อดีตกระทั่งปัจจุบัน ลักษณะพิเศษขอ...

..อ่านต่อ
25 มี.ค. 2564

      สงครามและความขัดแย้ง คือที่มาของความหิวโหยและความไม่มั่นคงทางอาหารได้มากพอ ๆ กับที่     ความอดอยากหิวโหยและความไม่มั่นคงทางอาหารสามารถก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรง จนกลายเป็นการสู้รบรุนแรง เช่นเดียวกับการดำเนินชีวิตของคนเรา หลาย ๆ ครั้งที่เรามีปัญหากับคนรัก คนในครอบครัว หรือว่าเพื่อนฝูง แต่ปัญหาเหล่านั้นมักจบลงได้บนโต๊ะอาหาร เมื่อเราได้รับประทานอาหารร่วมกัน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถามไถ่ความรู้สึกกันและกัน       สมาคมเด็กและเยาวชนเพ...

..อ่านต่อ
25 มี.ค. 2564

      พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีการปลูกยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก เนื่องจากมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้ปลูกยางพาราได้ผลผลิตออกมาคุณภาพดี ส่วนพื้นที่นาข้าวนั้นพบว่า แต่เดิมปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก เมื่อเกิดสถานการณ์ความไม่สงบขึ้นในพื้นที่ ทำให้ประชาชนบางส่วนทิ้งพื้นที่นาให้รกร้างไป จากที่เคยปลูกข้าวกินเองกลับต้องซื้อข้าวกิน จนกระทั่งมีกลุ่มเยาวคนรุ่นใหม่ในพื้นที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งริเริ่มโดย มูฮำหมัด บิง แกนนำเยาวชนได้รวบรวมเพื่อน ๆ ในหมู่บ้านที่มีความคิดเ...

..อ่านต่อ
25 มี.ค. 2564

      ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังมีโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล จำเป็นจะต้องได้รับการดูแล และให้มีอยู่ในพื้นที่ต่อไป เพื่อให้เด็กในพื้นที่นั้นได้มีโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนเหล่านี้มีอยู่ประมาณ ๒,๐๐๐ แห่ง ทั่วประเทศ และไม่อาจดำเนินการตามนโยบายการ “ควบรวม” โรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีนักเรียนน้อยกว่า ๑๒๐ คน เนื่องจากไม่มีโรงเรียนรองรับในพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งประสบปัญหาขาดแคลนครู โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่...

..อ่านต่อ
11 มี.ค. 2564

          หลายๆ คนอาจจะไม่รู้จักว่า “ป่าพรุ” คืออะไร แต่น่าจะเคยได้ยินชื่อ “พรุโต๊ะแดง” ป่าพรุดั้งเดิมที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย และเป็นป่าพรุผืนใหญ่ผืนสุดท้าย เนื้อที่กว่า 125,625 ไร่ ตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดเป็นป่าพรุได้นั้น จะต้องมีลักษณะภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยที่เกิดป่าพรุติดต่อกันเป็นเวลานานนับร้อยปีเลยทีเดียว เราจึงจะได้เห็นระบบนิเวศป่าพรุที่สมบูรณ์ได้ ประกอบด้วยสังคมพืชไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ชนิดต่างๆ...

..อ่านต่อ
11 มี.ค. 2564

          สถาบันการศึกษาปอเนาะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับชุมชนในพื้นที่เปรียบเสมือนหัวใจของสังคมชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากจะให้ความรู้แก่ชุมชนในด้านศาสนาแล้วจึงเป็นสถานที่ที่ใช้ในการปลูกฝังประเพณีและวัฒนธรรมประจำถิ่นอีกด้วย แต่ก่อนเด็กๆ ที่มีพ่อแม่ผู้ปกครองส่งไปศึกษาที่นี่ก็จะได้เล่าเรียนเฉพาะวิชาศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่ว่าปัจจุบันนี้มีครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะหรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า ครูอาสาปอเนาะ ซึ่งถือเป็นตัวแทนของทางกระทรวงศึกษาธิ...

..อ่านต่อ
11 มี.ค. 2564

          ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทางธรรมชาติที่ทำให้นักวิจัยทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาศึกษา เช่นเดียวกันกับ ศาสตราจารย์ดอกเตอร์กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรหญิงชาวไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในฐานะผู้คิดค้นยาต้านไวรัสเอดส์และยังพัฒนายาอีกหลายชนิด ทำให้ผู้คนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยก็สามารถเข้าถึงยารักษาต้านไวรัสเอดส์อย่างเท่าเทียม ผู้ที่เคยได้รับรางวัลรามอนแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะในปี พ.ศ. ...

..อ่านต่อ
11 มี.ค. 2564

          จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นหมายถึงจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้จะมีรูปแบบการจัดการศึกษาไม่เหมือนกับพื้นที่อื่นๆในประเทศ โดยที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาที่เยาวชนมากมายไม่ได้รับโอกาสในการศึกษาในภาคบังคับและยังขาดโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ซึ่งภาครัฐได้มีการปรับรูปแบบการศึกษาให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนของทางภ...

..อ่านต่อ
11 มี.ค. 2564

          หากพูดถึงคำว่า “ธุรกิจ” คนส่วนใหญ่มักนึกถึงในเรื่องราวของ “เงินๆ ทองๆ” หรือ “การทำกำไร” ส่งผลให้ผู้คนส่วนใหญ่มีทัศนคติไม่ค่อยดีกับการทำธุรกิจ เช่น เป็นเรื่องของคนที่เห็นแก่เงิน เป็นเรื่องของการเอาเปรียบ เงินทำให้คนเรามีความโลภไม่รู้จักพอ เงินไม่ใช่สิ่งที่ทำให้มีความสุข หรือ เงินซื้อความสุขไม่ได้ และ อื่นๆ อะไรประมาณนี้           อย่างไรก็ตามในโลกยุคดิจิทัล แนวความคิด หรือ ทัศนคติแบบลบๆ เกี่ยวก...

..อ่านต่อ
17 ก.พ. 2564

          ปัจจุบัน เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาสนใจรวมกลุ่มกัน แล้วก็ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์กันมากขึ้น โดยพวกเขานั้นจะชักชวนเพื่อนและคนในชุมชนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ ดังเช่น กลุ่มเยาวชนที่ชื่อว่ากลุ่มยังยิ้ม  ในอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ที่มีผลงานโดดเด่นในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560–2561 ประเภทกลุ่มเยาวชน ซึ่งชื่อ “ยังยิ้ม” ดูเหมือนจะเป็นความจงใจของเยาวชนคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้ที่อ...

..อ่านต่อ
หน้า 6 จาก 21 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 201 รายการ