วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563

บทความ

6 มี.ค. 2561

“อย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันนะ ฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมากๆ ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน เพราะการที่ทำให้คนยากจนในชุมชนนั้นๆ มีงานทำ พวกเขามีรายได้ มีเงินเลี้ยงครอบครัว ไม่ต้องไปเป็นโจร ไม่ต้องไปเป็นขโมย ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ไม่ไปเผาป่า ตำบลนั้น อำเภอนั้น จังหวัดนั้น สิ่งนั้นก็คือกำไรของแผ่นดิน” พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ       ไม่ว่าพระราชดำรัสนี้จะผ่านไปยาวนานเพียงไหน ก็ยังซาบซึ้ง และติดตรึงอยู่ใ...

..อ่านต่อ
6 มี.ค. 2561

      ผืนดินที่ทอดยาวจากหาดตะโละกะโปร์ยื่นออกไปในทะเลอ่าวไทย ทอดยาวโอบล้อม อ่าวปัตตานีไปจนสุดปลายแหลม มีชื่อว่า แหลมตาซี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เป็นดั่งอัญมณีแผ่นดินปลายด้ามขวาน ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์จากการก่อตัวของสันทราย ความยาว 16 ก.ม. โดยที่ปลายแหลมจะงอกเพิ่มขึ้นทุกปีเนื่องมาจากคลื่นลม และกระแสน้ำ ทำให้ชายฝั่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะที่หาดทรายด้านนอกที่ติดกับทะเลอ่าวไทยจะมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และยังไม่ถูกบุกรุกโดยโรงแรมหรือรีสอร์ทใดๆ ทำให้ยังค...

..อ่านต่อ
6 มี.ค. 2561

      มัสยิด เป็นศาสนสถานที่ชาวมุสลิมใช้ประกอบศาสนกิจ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จึงมีมัสยิดตั้งอยู่ในทุกพื้นที่ และมีจำนวนไม่น้อยที่มีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ หนึ่งในนั้นคือ มัสยิดกลาง ปัตตานี ซึ่งมีความสวยงามที่สุดในประเทศไทย เป็นสัญลักษณ์สง่างามของชาวมุสลิมไทยทุกคน จนได้สมญานามว่า ทัชมาฮาลแห่งประเทศไทย       มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ได้รับการออกแบบโดย นายประสิทธิผล ม่วงเขียว สถาปนิกกรมศาสนา ด้วยศิลปะการออกแบบที่มีการผสมผสาน...

..อ่านต่อ
6 มี.ค. 2561

ฉันมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่โดยปราศจากความรุนแรง ฉันมีหน้าที่ระวังไม่ให้ตนเองไปทำร้ายคนอื่น และไม่ให้คนอื่นมาทำร้ายฉันด้วย       จากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นับตั้งแต่ปี 2547 ทำให้เกิดความสูญเสียมากมาย ทำให้หลายครอบครัวต้องเผชิญปัญหาผลกระทบทั้งทางร่างกาย และจิตใจ โดยเฉพาะเยาวชนที่สูญเสียพ่อแม่ของเขาไป ในขณะที่ความช่วยเหลือส่วนใหญ่จะมุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงที่สูญเสียสามี ในขณะที่ทุกบ้านจะมีเด็ก และเยาวชนที่ต้องกลายเป็นเด็กกำพร้า สมาคมเด็ก และเยาวชนเพื่...

..อ่านต่อ
6 มี.ค. 2561

      พื้นที่ภาคใต้ในอดีต ชายชาตรีมักพกกริชเป็นอาวุธประจำกาย นอกจากจะเป็นอาวุธแล้วยังเป็นสิ่งบ่งบอกฐานะทางสังคมของผู้เป็นเจ้าของ และกริชที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่ว คือ กริชรามัน ซึ่งมีความเชื่อและตำนานเล่าขานที่เปรียบเสมือนเครื่องลางที่มีคุณค่าทางจิตใจ ตามความเชื่อทางศาสนาทั้งศาสนาอิสลาม คริสต์และพราหมณ์ฮินดู ถือเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ ในคัมภีร์อัลกุร-อ่านและคัมภีร์ไบเบิลมีการกล่าวไว้ตรงกันว่า กริชเป็นอาวุธที่ใช้ปราบมารในวันสิ้นโลก ในศาสนาพราหมณ์ฮินดู     &nb...

..อ่านต่อ
6 มี.ค. 2561

ถ้าพูดถึงมโนราห์ เราทุกคนต่างคุ้นเคยกันดีว่า มโนราห์ คือ ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นทางภาคใต้ ภาษาถิ่นภาคใต้ เรียน มโนราห์ ตามสำเนียงถิ่นสั้นๆ ว่า โนรา ในการแสดงมโนราห์จะมีการขับร้องเป็นภาษาถิ่น และบรรเลงทำนองดนตรีด้วยเครื่องดนตรีพื้นถิ่นภาคใต้ แต่มโนราห์ของบ้านซาเมาะ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จ.ยะลา นั้นแตกต่างไป โดยมีจุดเด่นในรายละเอียดการใช้ภาษา ที่มีบทพูดที่ใช้ภาษายาวีหรือมลายู และภาษาถิ่นภาคใต้ควบคู่กันไป นอกจากนี้เครื่องดนตรีที่ใช้มีทั้งเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีพื้นบ้านมลายู ได้แก่ ปี่ชวา เกิดเป...

..อ่านต่อ
6 มี.ค. 2561

      ประเพณีการกวนขนมอาซูรอเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวมุสลิมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานนับพันปี ตามความเชื่อของชาวมุสลิม ประเพณีการกวนอาซูรอ เป็นการรำลึกถึงความยากลำบากของศาสดานุ นบีนูว์ โดยเชื่อว่าในสมัยของท่านมีเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ น้ำท่วมโลกเป็นระยะเวลานาน ศาสดานุ นบีนูว์ ซึ่งล่องลอยเรืออยู่เป็นเวลานาน  ทำให้อาหารที่ตระเตรียมไว้ร่อยหรอลง จึงได้นำส่วนที่พอจะมีเหลืออยู่เอามารวมแล้วกวนกินกัน จึงกลายเป็นตำนานที่มาของขนมอาซูรอ   และกำหนดไว้ในหลักศาสนาให้เป็นประ...

..อ่านต่อ
22 ธ.ค. 2560

      ตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม ทุกคนจะต้องประพฤติตัวตามหลักคำสอนของพระเจ้า ซึ่งเปรียบเป็นเสาหลักในการดำเนินชีวิตของชาวมุสลิมทุกคน  วิธีการปลูกฝังบุตรหลานให้เข้าใจในวิถีทางของศาสนาอิสลามได้ครบถ้วน นั่นคือการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน ซึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม จึงมีการปลูกฝังให้บุตรหลานของตนอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่านตั้งแต่เด็ก ๆ       ในศาสนาอิสลาม คัมภีร์อัลกุรอ่านคือพระดำรัสของพระผู้เป็นเจ้า คือพระอัลเลาะห์ ซึ่งประทานแด่ศาสดามูฮัมหมัด ซึ่ง...

..อ่านต่อ
22 ธ.ค. 2560

      การแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งภาครัฐได้ใช้แนวทางการส่งเสริมให้บัณฑิตว่างงานให้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตัวเอง ในโครงการ“บัณฑิตอาสา พัฒนามาตุภูมิ” ซึ่งนอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่แล้ว ยังเป็นแนวทางการลดอัตราการออกไปทำงานนอกพื้นที่อีกด้วย เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน บัณฑิตอาสา พัฒนามาตุภูมิ   &...

..อ่านต่อ
22 ธ.ค. 2560

      หากจะมองหาตัวอย่างกลุ่มองค์กรภาคประชาคมที่ทำงานเพื่อสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง และมีการขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ แน่นอนที่สุดว่าย่อมต้องมีชื่อของ สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ หรือกลุ่ม POSBOกลุ่มเยาวชนที่มีจุดเริ่มจากการรวมตัวกันในสถาบันการศึกษา จัดตั้งเป็นเครือข่ายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จนในปัจจุบันเครือข่ายมีการขยายตัวและพัฒนาสู่องค์กรที่เป็นรูปแบบขึ้นจนสามารถจดทะเบียนในรูปแบบของสมาคม หยั่งรากจากอุดมการณ์เพื่อสันติภาพ       จ...

..อ่านต่อ
หน้า 8 จาก 11 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 105 รายการ