วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565

บทความ

22 ก.ค. 2564

“อยู่คนเดียว​ก็คงจะดี​ไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องรับรู้วิถีใครจะเป็นยังไงไม่สนไม่อยากจะฟังข่าวคราว ไม่ต้องรับสารของผู้คน จริงหรือเท็จจะปลอมจะข่าวลือแต่ในความเป็นจริง เรามีสังคมที่กว้างใหญ่ ใครจะถามอะไรเราก็รู้รวดเร็วอะไรจะปาน ก็มีข่าวสารให้เราดู อยู่คนละที่ก็เห็นกันแต่รู้ไหมข่าวมาจากไหน ? จริงหรือเท็จ จะยังไง ? อ่านทั้งทีถ้าเราไม่เอาใจใส่ ทำให้คนเสียหายกับข่าวลวง มาช่วยกันกรอง ช่วยกันเช็ค ช่วยกันดูให้ดี ข่าวที่เห็น ที่ได้ยิน เฟคนิวส์มันยังมี อย่าเพิ่งเชื่อ อย่าส่งต่อ เลิกกันเสียทีกับข่าวลือ อย่าเ...

..อ่านต่อ
2 ก.ค. 2564

      ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยืดเยื้อยาวนาน ที่ทำให้สันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นดินแดนแห่งความงดงามทางพหุวัฒนธรรม ได้ถูกทำให้จางหายมาเป็นเวลานานกว่าสองทศวรรษ นับจากเหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อปี พ.ศ. 2547 ดังนั้นในห้วงความคิด ความรู้สึกของผู้คนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่างถวิลหาถึงสันติสุขเหล่านี้       อย่างไรก็ตามการสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดขึ้นมาในสังคมหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่...

..อ่านต่อ
2 ก.ค. 2564

      จากประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เป็นที่รู้กันว่า สตรีมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการสร้างสรรค์สังคมมนุษย์ใน   ทุกมิติไม่ว่าจะเป็น สังคม การเมือง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ หรือ แม้กระทั่งระดับท้องถิ่น ในอดีตที่ผ่านมา อาจจะยังมีปัญหาในเรื่องความไม่เท่าเทียมกันในสิทธิของสตรีเมื่อเทียบกับบุรุษ ซึ่งส่งผลให้สตรีไม่สามารถที่จะใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างมหาศาลมาช่วยในการสร้างสรรค์สังคมได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน การตระหนักถึงความสำคัญของพลังแห่งสตรีได้นำ...

..อ่านต่อ
2 ก.ค. 2564

      จากสภาวการณ์สังคมทั้งในอดีตและปัจจุบัน วิถีชีวิตมนุษย์ล้วนแล้วแต่มีโอกาสพบกับความเสี่ยง ความสูญเสีย ความสะเทือนใจที่ได้รับจากประสบการณ์ในชีวิตที่ยากจะคาดเดา ก่อให้เกิดความเครียด ความกดดันต่อจิตใจ การสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นหนทางหนึ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาโดยตลอด โดยมีบทบาทในการผ่อนคลายและปลดปล่อยออกไปในลักษณะผลงานสร้างสรรค์ และแสดงออกมาในเชิงศิลปะรูปแบบต่าง ๆ โดยผลการศึกษาพบว่า การแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ในกระบวนการทางศิลปะ ช่วยปรับสมดุลทางอารมณ์ได้ดี ช่วยให้บุคคลรู...

..อ่านต่อ
2 ก.ค. 2564

      ว่ากันว่าทุกวันนี้กินอะไรก็ไม่ปลอดภัย เนื้อหมูเนื้อวัวก็มีสารเร่งเนื้อแดง ในเนื้อไก่ก็มีฮอร์โมนเร่งโต ในผักผลไม้ก็มีสารเคมี สารกำจัดศัตรูพืช อาหารทะเลก็พบการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีน ผลร้ายทุกประการล้วนตกมาอยู่กับผู้บริโภค คนที่กินปลาไม่สามารถรู้ได้เลยว่าปลามาจากไหน ปนเปื้อนอะไรมาบ้างหรือเปล่า ส่วนผู้ผลิตก็ประสบปัญหาการควบคุมราคาโดยพ่อค้าคนกลาง วิถีการผลิตแบบประมงพื้นบ้านได้รับผลกระทบจากการที่เรือประมงพานิชย์ใช้อวนรุนอวนลากจับปลาแบบเหมารวมจนปลาเล็กปลาน้อย ไม่มีโอกาสโต ระบบนิเวศน์...

..อ่านต่อ
2 ก.ค. 2564

      ข่าวความไม่สงบของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้ชื่อของอำเภอแว้ง อำเภอชายแดนของจังหวัดนราธิวาสปรากฏขึ้นตามสื่อต่าง ๆ เนื่องจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดในหลายพื้นที่ที่เกิดขึ้น ทั้งหน้าที่ว่าการอำเภอ บริษัทเอกชน ถนน และบ้านพักข้าราชการ ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทำให้ชาวแว้งต้องอยู่อย่างหวาดระแวง ทั้ง ๆ ที่ในอดีตแว้งเป็นที่รวมของบุคคลคนหลายเชื้อชาติ ทั้งคนจีน ไทยพุทธ ไทยมุสลิมที่อยู่ร่วมกันมายาวนานอย่างสันติ และหากเราต้องการจะจินตนาการถึงภาพความสันติสุขของอำเภอแว้ง ในวันวานได้อย่างชั...

..อ่านต่อ
2 ก.ค. 2564

      การท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นความสัมพันธ์กัน หากสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมการท่องเที่ยวก็ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจ เข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศไทยกว่า 19.6 ล้านคนต่อปี ปัญหาขยะเป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่ทำให้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเปลี่ยนไป เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภูเขาหรือทะเล แม้จะมีการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวนำขยะกลับออกไปด้วย แต่ก็ไม่ค่อยจะได้ผ...

..อ่านต่อ
25 มี.ค. 2564

      คัมภีร์อัลกุรอาน หรือ อัล-กุรอาน (Al-Quran) บ้างเรียก โกหร่าน หรือ โก้หร่าน เป็นคัมภีร์ในศาสนาอิสลาม ชาวมุสลิมเชื่อว่าเป็นพระวจนะของอัลลอฮ์ที่ประทานผ่านทางเทวทูตญิบรีล มาสู่นบีมุฮัมมัด คำว่า กุรอาน มาจากรากศัพท์ในภาษาอาหรับแปลว่า การอ่าน หรือ อาขยาน ที่พระเจ้าประทานให้กับศาสนทูตมูฮัมหมัด เพื่อเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตของชาวมุสลิมผู้ศรัทธาเมื่อ ๑,๔๐๐ กว่าปีก่อน อัลกุรอานจึงมีความสำคัญต่อชีวิตของชาวมุสลิมนับตั้งแต่อดีตกระทั่งปัจจุบัน ลักษณะพิเศษขอ...

..อ่านต่อ
25 มี.ค. 2564

      สงครามและความขัดแย้ง คือที่มาของความหิวโหยและความไม่มั่นคงทางอาหารได้มากพอ ๆ กับที่     ความอดอยากหิวโหยและความไม่มั่นคงทางอาหารสามารถก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรง จนกลายเป็นการสู้รบรุนแรง เช่นเดียวกับการดำเนินชีวิตของคนเรา หลาย ๆ ครั้งที่เรามีปัญหากับคนรัก คนในครอบครัว หรือว่าเพื่อนฝูง แต่ปัญหาเหล่านั้นมักจบลงได้บนโต๊ะอาหาร เมื่อเราได้รับประทานอาหารร่วมกัน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถามไถ่ความรู้สึกกันและกัน       สมาคมเด็กและเยาวชนเพ...

..อ่านต่อ
25 มี.ค. 2564

      พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีการปลูกยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก เนื่องจากมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้ปลูกยางพาราได้ผลผลิตออกมาคุณภาพดี ส่วนพื้นที่นาข้าวนั้นพบว่า แต่เดิมปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก เมื่อเกิดสถานการณ์ความไม่สงบขึ้นในพื้นที่ ทำให้ประชาชนบางส่วนทิ้งพื้นที่นาให้รกร้างไป จากที่เคยปลูกข้าวกินเองกลับต้องซื้อข้าวกิน จนกระทั่งมีกลุ่มเยาวคนรุ่นใหม่ในพื้นที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งริเริ่มโดย มูฮำหมัด บิง แกนนำเยาวชนได้รวบรวมเพื่อน ๆ ในหมู่บ้านที่มีความคิดเ...

..อ่านต่อ
หน้า 2 จาก 17 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 168 รายการ