วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565

บทความ

25 มี.ค. 2564

      ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังมีโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล จำเป็นจะต้องได้รับการดูแล และให้มีอยู่ในพื้นที่ต่อไป เพื่อให้เด็กในพื้นที่นั้นได้มีโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนเหล่านี้มีอยู่ประมาณ ๒,๐๐๐ แห่ง ทั่วประเทศ และไม่อาจดำเนินการตามนโยบายการ “ควบรวม” โรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีนักเรียนน้อยกว่า ๑๒๐ คน เนื่องจากไม่มีโรงเรียนรองรับในพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งประสบปัญหาขาดแคลนครู โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่...

..อ่านต่อ
11 มี.ค. 2564

          หลายๆ คนอาจจะไม่รู้จักว่า “ป่าพรุ” คืออะไร แต่น่าจะเคยได้ยินชื่อ “พรุโต๊ะแดง” ป่าพรุดั้งเดิมที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย และเป็นป่าพรุผืนใหญ่ผืนสุดท้าย เนื้อที่กว่า 125,625 ไร่ ตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดเป็นป่าพรุได้นั้น จะต้องมีลักษณะภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยที่เกิดป่าพรุติดต่อกันเป็นเวลานานนับร้อยปีเลยทีเดียว เราจึงจะได้เห็นระบบนิเวศป่าพรุที่สมบูรณ์ได้ ประกอบด้วยสังคมพืชไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ชนิดต่างๆ...

..อ่านต่อ
11 มี.ค. 2564

          สถาบันการศึกษาปอเนาะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับชุมชนในพื้นที่เปรียบเสมือนหัวใจของสังคมชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากจะให้ความรู้แก่ชุมชนในด้านศาสนาแล้วจึงเป็นสถานที่ที่ใช้ในการปลูกฝังประเพณีและวัฒนธรรมประจำถิ่นอีกด้วย แต่ก่อนเด็กๆ ที่มีพ่อแม่ผู้ปกครองส่งไปศึกษาที่นี่ก็จะได้เล่าเรียนเฉพาะวิชาศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่ว่าปัจจุบันนี้มีครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะหรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า ครูอาสาปอเนาะ ซึ่งถือเป็นตัวแทนของทางกระทรวงศึกษาธิ...

..อ่านต่อ
11 มี.ค. 2564

          ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทางธรรมชาติที่ทำให้นักวิจัยทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาศึกษา เช่นเดียวกันกับ ศาสตราจารย์ดอกเตอร์กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรหญิงชาวไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในฐานะผู้คิดค้นยาต้านไวรัสเอดส์และยังพัฒนายาอีกหลายชนิด ทำให้ผู้คนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยก็สามารถเข้าถึงยารักษาต้านไวรัสเอดส์อย่างเท่าเทียม ผู้ที่เคยได้รับรางวัลรามอนแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะในปี พ.ศ. ...

..อ่านต่อ
11 มี.ค. 2564

          จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นหมายถึงจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้จะมีรูปแบบการจัดการศึกษาไม่เหมือนกับพื้นที่อื่นๆในประเทศ โดยที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาที่เยาวชนมากมายไม่ได้รับโอกาสในการศึกษาในภาคบังคับและยังขาดโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ซึ่งภาครัฐได้มีการปรับรูปแบบการศึกษาให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนของทางภ...

..อ่านต่อ
11 มี.ค. 2564

          หากพูดถึงคำว่า “ธุรกิจ” คนส่วนใหญ่มักนึกถึงในเรื่องราวของ “เงินๆ ทองๆ” หรือ “การทำกำไร” ส่งผลให้ผู้คนส่วนใหญ่มีทัศนคติไม่ค่อยดีกับการทำธุรกิจ เช่น เป็นเรื่องของคนที่เห็นแก่เงิน เป็นเรื่องของการเอาเปรียบ เงินทำให้คนเรามีความโลภไม่รู้จักพอ เงินไม่ใช่สิ่งที่ทำให้มีความสุข หรือ เงินซื้อความสุขไม่ได้ และ อื่นๆ อะไรประมาณนี้           อย่างไรก็ตามในโลกยุคดิจิทัล แนวความคิด หรือ ทัศนคติแบบลบๆ เกี่ยวก...

..อ่านต่อ
17 ก.พ. 2564

          ปัจจุบัน เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาสนใจรวมกลุ่มกัน แล้วก็ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์กันมากขึ้น โดยพวกเขานั้นจะชักชวนเพื่อนและคนในชุมชนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ ดังเช่น กลุ่มเยาวชนที่ชื่อว่ากลุ่มยังยิ้ม  ในอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ที่มีผลงานโดดเด่นในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560–2561 ประเภทกลุ่มเยาวชน ซึ่งชื่อ “ยังยิ้ม” ดูเหมือนจะเป็นความจงใจของเยาวชนคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้ที่อ...

..อ่านต่อ
17 ก.พ. 2564

          มะพร้าวนั้นถือว่าเป็นพืชที่มีความจำเป็นต่อวิถีชีวิตของคนไทยอย่างมาก ในปัจจุบันมะพร้าวได้ถูกนำมาผลิตเป็นอาหารและแปรรูปเป็นของใช้ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย รวมถึงมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ ในประเทศไทยของเรามีแหล่งปลูกมะพร้าวอยู่ที่ภาคกลางและภาคใต้ และที่ตำบลบ้านแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีเองนั้น        ก็เป็นแหล่งการปลูกมะพร้าวดั้งเดิมของภาคใต้ตอนล่าง แต่ในระยะเวลาที่ผ่านมาอาชีพการทำสวนมะพร้าวในพื้นที่แห่งนี้ได้กำลังถูกกลืนห...

..อ่านต่อ
17 ก.พ. 2564

          เมื่อเราพูดถึงคำว่า “นักรบ” เรามักจะนึกถึงภาพ “นักรบสีเขียว” แต่งกายชุดสีเขียว และมีอาวุธประจำกาย ที่พร้อมจะมอบกายถวายชีวิตให้กับการป้องกันภยันตรายจากอริราชศัตรู...แต่หากพูดถึง “นักรบสีน้ำเงิน” ผู้คน    ก็อาจจะรู้สึกแปลก ๆ ว่า เอ....“นักรบสีน้ำเงิน” มันเป็นอย่างไรกันหนอ           “นักรบสีน้ำเงิน” จริง ๆ ก็มีพื้นฐานมาจาก “นักรบสีเขียว” และก็มีห...

..อ่านต่อ
15 ก.พ. 2564

          เมื่อพูดถึงเรื่องความมั่นคง คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึง “การรบทัพจับศึก” แต่จริงๆ แล้ว คำว่า ความมั่นคง มีความหมายมากมายหลากหลาย อาทิเช่น ความมั่นคงทางด้านพลังงาน ความมั่นคงทางด้านอาหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางด้านการเมือง และ ในด้านอื่นๆ  ในทำนองเดียวกัน หากพูดถึงหน่วยงานด้านความมั่นคง ผู้คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึง “ทหาร” ที่มีหน้าที่หลักในเรื่อง “การรบทัพจับศึก” นั่นคือ ภาพของ “ทหาร” ในอดีตที่อยู่ภายใต...

..อ่านต่อ
หน้า 3 จาก 17 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 168 รายการ