วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

อิควะห์รามัน ผองพี่น้องจิตอาสากู้ชีพกู้ภัย

 1 ก.ย. 2560 19:14 น.    เข้าชม 2464

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ไม่รวมถึงอุบัติเหตุ เหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า หน่วยงานที่จะเข้าถึงผู้ประสบเหตุได้รวดเร็วที่สุด ย่อมเป็นหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่อย่างหน่วยอาสาสมัครกู้ภัย ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา มีอาสาสมัครจิตอาสาจำนวนหนึ่ง รวมกลุ่มกันทำงานอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลรามันกับหน่วยทหารในพื้นที่ ในการออกให้บริการและช่วยเหลือผู้คนในชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จนทุกวันนี้ ผลงานของกลุ่มได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักกันในนามกลุ่มของ “หน่วยกู้ชีพอิควะห์รามัน”       อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยกู้ชีพอิควะห์รามัน ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา สมาชิกของหน่วยส่วนใหญ่เป็นเยาวชนจิตอาสาที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการคนในชุมชน ใช้เวลาว่างจากการเรียน มารวมตัวกัน ที่ศูนย์เพื่อรอรับแจ้งเหตุ ซึ่งในแต่ละวัน ก็จะมีทั้งอุบัติเหตุ การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลเองได้ หรือแม้เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความไม่สงบในพื้นที่ หน่วยกู้ชีพนี้ จะเป็นหน่วยแรกๆ ที่ได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้าน ซึ่งการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง จะต้องมีการประสานงานไปยังหน่วยงานความมั่นคงและทางโรงพยาบาล บูรณาการงานเพื่อความช่วยเหลือ       เมื่อชาวบ้านในชุมชนเจ็บป่วย หรือมีอุบัติเหตุ จะนึกถึงหน่วยกู้ภัยเป็นอันดับแรก เพราะมีใบปลิวประชาสัมพันธ์ไว้ทุกหมู่บ้าน ชาวบ้านสามารถโทรติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับแจ้งทางหน่วยกู้ภัย จะออกมาทันที ไปที่เกิดเหตุไม่เกิน 10 นาที เพราะเวลาแค่ 1 นาที ก็มีค่ามากสำหรับผู้ป่วย การจัดการในการออกเหตุเป็นเรื่องสำคัญมาก การกู้ชีพนั้นต้องใช้ความรู้และทักษะจากการเรียนรู้ การจะเป็นหน่วยกู้ภัยได้ต้องได้รับการอบรมทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตามหลักการแพทย์ที่ถูกต้อง ซึ่งอาสาสมัครหน่วยอิควะห์รามัน ได้ผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการอบรมการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินตามมาตรฐานของหน่วยกู้ภัย นอกจากบุคลากรที่มีคุณภาพแล้ว เครื่องมือและอุปกรณ์ ก็มีความจำเป็นมาก ซึ่งทางหน่วยได้รับการสนับสนุนจากทางโรงพยาบาลรามันเป็นหลักและกลุ่มใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน รวมไปถึงประชาชนและฝ่ายปกครองในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ร่วมสนับสนุนทั้งช่วยคิดและสมทบทุนมาโดยตลอด เพื่อให้ทางหน่วยฯ สามารถให้บริการกับประชาชนได้อย่างเต็มที่

      การทำงานของหน่วยกู้ชีพอิควะห์รามัน ไม่ได้ทำงานช่วยเหลือประชาชนเฉพาะเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น แต่ยังทำงานร่วมกับโรงพยาบาลรามัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเกะรอ และทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ในการร่วมกันออกให้บริการด้านสาธารณสุขให้กับชุมชน ทุกวันศุกร์ และจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ชุมชนปลอดบุหรี่และยาเสพติด การที่ทางหน่วยทำงานร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยทหารในพื้นที่ ทำให้ได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนในเรื่องต่างๆ มากมาย บทบาทการเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

      จากประสบการณ์การทำงานของทีมงานหน่วยกู้ชีพ ทำให้เห็นความสำคัญในการช่วยเหลือประสบเหตุอย่างทันท่วงที โดยมีความเชื่อว่า การเผยแพร่ความรู้ในด้านการแพทย์ฉุกเฉินนั้น มีความสำคัญมาก หากผู้ประสบเหตุหรือผู้ป่วยได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกต้องแล้ว ก็จะสามารถช่วยชีวิตพวกเขาเหล่านั้นได้ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นที่มาของบทบาทการเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและหน่วยทหารในพื้นที่ ทีมงานอบรมจะมีการพูดคุยเตรียมการเนื้อหาในการอบรมกันก่อน ทางหน่วยกู้ชีพ จะเน้นหนักเรื่องการช่วยเหลือชีวิตยามวิกฤต การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่หน่วยกู้ชีพจะมาถึง เช่น การดามแขน ปั๊มหัวใจ การห้ามเลือด การพันแผล เป็นต้น และยังเน้นย้ำถึงการตั้งสติในการแจ้งเหตุอย่างถูกต้อง ทางหมายเลขโทรศัพท์ 1669 เราทั้งผองพี่น้องกัน       การที่กลุ่มกู้ชีพเข้าไปสาธิตและให้ความรู้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นตามหมู่บ้านและสถาบันการศึกษาต่างๆ ทำให้พวกเขากลายเป็นพี่ใหญ่ของน้องๆ เยาวชนที่เรียนหนังสือและเยาวชนนอกระบบ ที่เฝ้ามองการทำงานของพวกเขาอยู่ เป็นแบบอย่างให้เยาวชนในพื้นที่ให้มารวมตัวเป็นกลุ่มก้อนทำสิ่งที่ดีร่วมกัน ห่างไกลจากยาเสพติด การทำงานของหน่วยกู้ชีพอิควะห์รามัน มีความเป็นแบบแผนและมีความก้าวหน้ามากขึ้น เพราะได้รับแรงสนับสนุนจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เป็นแรงผลักดันให้พวกเขาทำในสิ่งที่ตนเองรัก จากแรกเริ่มที่ทางกลุ่มมีรถคันเก่าๆ  ไม่น่าจะเป็นรถกู้ชีพได้ พอไปรับคนไข้ก็ไม่ได้รับความเชื่อมั่น พอมาถึงปี 2559 ได้รับการสนับสนุนรถคันใหม่ ก็มีผู้รับบริการมากขึ้น ทั้งผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยหมอนัด       คำว่า อิควะห์ ซึ่งเป็นภาษาอาหรับ มีความหมายว่า “พี่น้อง” พวกเขายึดถือการทำงานและการใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนคนในครอบครัว ดูแลให้คำปรึกษากันเหมือนพี่ดูแลน้อง ดังนั้นไม่ว่าจะต้องพบเจอกับอุปสรรคและความยากลำบากแค่ไหน พวกเขาก็จะยังมีกันและกันเสมอ ไม่เคยมองอดีตว่าเป็นคนติดยาหลงผิดมาก่อน แต่เปิดโอกาสให้พิสูจน์ตัวเอง ให้การอบรมและฝึกให้ทำงาน ผู้ปกครองก็มีความภูมิใจที่ลูกหลานได้มาทำงานช่วยเหลือสังคม พลังของคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้มแข็งบวกกับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการยอมรับของคนในชุมชน จะกลายเป็นแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ให้คนทำงานจิตอาสาอย่างกลุ่มกู้ชีพกู้ภัยอิควะห์รามันและกลุ่มอื่นๆ กลายเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์สังคมและเป็นที่พึ่งของชุมชนต่อไป

ความคิดเห็น